intTypePromotion=1
ADSENSE

Windows xp errors

Xem 1-20 trên 125 kết quả Windows xp errors
 • Thông báo lỗi này thường xảy ra sau khi quá trình chạy Windows Updates (tự động chạy ngầm của hệ điều hành khi kết nối internet) trước khi bạn tắt máy. Khi khởi động máy tính ở chế độ Safe Mode, bạn vẫn sẽ nhận được thông báo lỗi này. Sử dụng các bản ghi sự kiện trong Windows XP, sẽ dễ dàng tìm ra nguyên nhân cụ thể hơn vấn đề lỗi của svchost.exe.

  pdf2p tuanquehuong 02-06-2011 934 46   Download

 • Trong việc sử dụng máy tính hàng ngày, chúng ta không thể không gặp những lỗi của hệ điều hành-Windows Ebook này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về 1 số lỗi của Windows XP và cách sửa lỗi đó.

  pdf5p pategan 08-10-2010 62 6   Download

 • Includes many common errors on the Windows XP operating system during use. All the errors contained in the are mostly very common error, was updated on the internet. is still missing a lot of errors appear on XP, hope you will support and contribute further to the completion

  pdf7p socolamandm 09-11-2010 57 6   Download

 • Loại bỏ hộp thoại Error Reporting trong windows XP Trên Windows XP khi một ứng dụng nào đó gặp lỗi đã và sẽ chuẩn bị đóng lại, Hệ điều hành sẽ đưa ra một "bố cáo" về lỗi vừa xảy ra và hỏi bạn có muốn gửi báo cáo lỗi này cho Microsoft hay không, sau đó lại hỏi bạn có muốn cập nhật vá lỗi hay không. Nếu bạn đồng ý cập nhật thì có khi sau khi Update xong lỗi còn nặng hơn và có thể treo cả máy tính. ...

  pdf4p robben2425 10-04-2011 94 5   Download

 • Trong việc sử dụng máy tính hàng ngày, chúng ta không thể không gặp những lỗi của hệ điều hành-Windows Ebook này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về 1 số lỗi của Windows XP và cách sửa lỗi đó. vào , bạn mở menu Data Validation chọn thẻ Settings để thiết lập các điều kiện và tạo thông báo cho thẻ Error Alert . Chú thích bằng tiếng nói trong văn bản Thay vì ghi chú bằng chữ trong văn bản , bạn có thể chú thích bằng chính tiếng nói của mình cho thêm sinh động . Cách...

  pdf5p pategan 08-10-2010 61 4   Download

 • Writing a book is a team effort. The following people made it possible. Huge thanks go out to Suzanne Goraj, who worked as the editor for this book; she put in countless hours, was highly detail oriented, and did a tremendous job. Lori Newman, the production editor, somehow managed to keep this project on track, which was not always an easy task, while at the same time always being wonderful to work with. Warren Wyrostek worked as the technical editor. He did a great job of keeping me honest and minimizing any errors within the book....

  pdf731p halanh 17-08-2009 130 12   Download

 • Bây giờ bạn hãy thoát ra và tiến hành đăng nhập trở lại . Thay đổi password administrator từ Command Prompt Vào Start - Run gõ cmd và nhấn phím Enter . Cú pháp của lệnh này như sau : net user Ví dụ bạn muốn đổi password của user administrator thành admin , bạn gõ như sau : net user administrator admin Vậy là từ nay password administrator của bạn được đổi thành admin . NTLDR missing error -can't boot Khi bạn sử dụng máy tính của mình bạn có thể gặp lỗi sau...

  pdf5p dauxanhcono 07-01-2011 74 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 2', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 77 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 3', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p pategan 08-10-2010 71 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 4', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 64 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 10', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 64 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 11', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 72 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 7', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 64 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 9', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p pategan 08-10-2010 307 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 12', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 65 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 13', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 53 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 15', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 61 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 19', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 61 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 25', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 56 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'windows errors part 50', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pategan 08-10-2010 52 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Windows xp errors
p_strCode=windowsxperrors

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2