Xấp hạng tín dụng doanh nghiệp

Xem 1-6 trên 6 kết quả Xấp hạng tín dụng doanh nghiệp
 • Xếp loại DN có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác thẩm định tín dụng. Một mặt giúp NH mở rộng khách hàng tăng doanh số, mặt khác giúp NH giảm bớt rủi ro trong họat động tín dụng. Nguồn thông tin xếp loại DN có từ nhiều nguồn nhưng chủ yếu là từ các báo cáo tài chính của DN cung cấp cho NH.

  ppt13p lovelace1989 15-01-2011 453 217   Download

 • Tổ chức quản lý của Ngân hàng cần được cụ thể hoá và xắp xếp một cách khoa học, có tính linh hoạt trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tín dụng đã được quy định cả về huy động vốn cũng như cho vay và quản lý được cơ cấu tài sản nợ, tài sản có của Ngân hàng. Đây chính là những cơ sở để tiến hành các nghiệp vụ tín dụng lành mạnh. Do hoạt động tín dụng có khả năng rủi ro lớn hơn tất cả các loại hình kinh doanh khác nên cần có...

  pdf91p quygia123 05-11-2012 163 29   Download

 • Leon Bellamy và năm người bạn của ông quyết định đi vào kinh doanh cho vay tư nhân ở San Jose, bang Caliornia. Góp lại, họ có xấp xỉ 2 triệu đô la, và họ có thể vay 3 đến 4 triệu đô la lãi suất rất thấp của ngân hàng nếu cần.

  pdf5p phuongthanh1 30-10-2009 119 31   Download

 • Nợ chồng chất khiến các doanh nghiệp tìm cách cơ cấu lại nợ, khoanh nợ và kể cả biện pháp kỹ thuật chuyển nợ thành vốn góp. Câu chuyện của Bianfishco Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 4/2012, nợ xấu của toàn hệ thống tổ chức tín dụng xấp xỉ 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng 28,18 nghìn tỷ đồng (35%), bình quân tăng 8,6%/tháng, cao hơn so với mức bình quân cùng kỳ năm trước.

  pdf7p qscaxzwde 23-09-2012 58 20   Download

 • Bảng 5: Kết quả tài chính Đơn vị: Triệu đồng 1. Tổng thu 2. Tổng chi 3. Quỹ thu nhập 4. Quỹ tiền lương theo đơn giá 5. Quỹ tiền lương thực chi 6. Hệ số lương đạt được (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh) 2.1.2. Thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp trên toàn quốc với gần 120.000 doanh nghiệp.

  pdf8p ttcao6 23-08-2011 23 8   Download

 • Như vậy, chiếu / vào Wm + i được biểu diễn như một sự kết hợp tuyến tính của dịch và làm giãn các chức năng ip mẹ (t). Một quan sát quan trọng là các mối quan hệ giữa wavelet và hệ số nhân rộng ở quy mô ra + 1 và hệ số nhân rộng ở quy mô tốt hơn. Chúng ta đã thấy điều đó Các đầu ra của decimator trên đại diện cho các hệ số xấp xỉ của các tín hiệu ở quy mô m + 1

  pdf43p myngoc5 20-09-2011 62 7   Download

Đồng bộ tài khoản