intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng hệ thống Định mức Lao động

Xem 1-20 trên 44 kết quả Xây dựng hệ thống Định mức Lao động
 • Mục đích của đề tài là phân tích và đánh giá về công tác xây dựng và áp dụng ĐMLĐ của VNPT; nghiên cứu việc xây dựng và áp dụng hệ thống Định mức Lao động tại VNPT trong giai đoạn tới; xây dựng các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng xây dựng và áp dụng hệ thống ĐMLĐ tại VNPT.

  pdf2p nguyentienphong1802 29-05-2017 54 2   Download

 • Đề tài phân tích và đánh giá về công tác xây dựng và áp dụng Định mức Lao động của VNPT, nghiên cứu việc xây dựng và áp dụng hệ thống Định mức Lao động tại VNPT trong giai đoạn tới; xây dựng các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng xây dựng và áp dụng hệ thống Định mức Lao động tại VNPT.

  pdf105p hathihonghanhbkhn 25-05-2017 83 21   Download

 • Tóm tắt: Phân tích công tác định mức lao động trong ngành đường sắt và đề xuất phương hướng hoàn thiện hệ thống định mức lao động để đổi mới công tác quản lý của ngành đường sắt.

  pdf2p thulanh1 05-09-2011 162 26   Download

 •  "Giáo trình Lập định mức xây dựng: Phần 2" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về thiết kế định mức lao động trong sản xuất xây dựng, thiết kế định mức thời gian sử dụng máy xây dựng, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, các phương pháp lập định mức vật liệu trong xây dựng, phương pháp tính định mức vật liệu để chế tạo bê tông tươi và vữa và nội dung phần định mức dự toán và định mức dự toán tổng hợp xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf102p uocvongxua03 20-07-2015 162 71   Download

 • Hệ thống bảng lương, phụ cấp lương của công ty cổ phần Lilama7 được xây dựng căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, căn cứ nghị định số : 49/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Loa động về tiền lương và Nghị định số: 103/2014/NĐ-CP, ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo 4p vrohtovitamin 18-06-2019 19 0   Download

 • Chương 1 Đánh giá sự phù hợp I. Khái quát 1. Định nghĩa Để khẳng định một đối tượng nào đó thỏa mãn các yêu cầu trong các văn bản qui định, cần tiến hành xem xét các khía cạnh có liên quan của đối tượng đó một cách hệ thống. Hoạt động này gọi là đánh giá sự phù hợp. Nói chính xác hơn, đánh giá sự phù hợp là sự xem xét một cách hệ thống để xác định mức độ mà một thực thể có khả năng đáp ứng các yêu cầu quy định....

  pdf50p ctnhukieu10 27-04-2011 209 92   Download

 • Hệ thống thang lương, bảng lương: Thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp là những nội dung quan trọng của chế độ tiền lương. Việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và xác định hợp lý các mức phụ cấp lương phải xuất phát từ đặc điểm lao động khác nhau trong từng ngành nghề và trong điều kiện lao động cụ thể. Tuy có vai trò khác nhau nhưng đều nhằm mục đích là bù đắp lao động hao phí, bảo đảm cho cuộc sống bản thân người lao động và gia đình họ. Do...

  pdf21p muaythai4 10-09-2011 41 6   Download

 • Thang lương: dùng để xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa những công nhân cùng nghề khi họ đảm nhiệm những công việc có mức độ phức tạp khác nhau. Mỗi thang lương gồm các bậc lương nhất định và các hệ số lương phù hợp với các bậc lương ấy. Thông thường, số bậc của thang lương và hệ số lương giữa các bậc phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất (mức độ phức tạp công việc, trình độ lành nghề công nhân, yếu tố trách nhiệm, điều kiện lao động). Hệ số mức lương: chỉ rõ rằng lao động của công...

  doc5p owen09 13-12-2010 1120 384   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: ♦ Phân biệt hê thống chi phí tiêu chuẩn với hệ thống chi phí thực tế. ♦ Giải thích được bằng cách nào hệ thống chi phí tiêu chuẩn giúp kiểm soát chi phí. Lợi ích của hệ thống chi phí tiêu chuẩn. ♦ Phân biệt được định mức lý tưởng và định mức thực tế. ♦ Mô tả 2 phương pháp xây dựng định mức. ♦ Xác định định mức NVL trực tiếp, lao động trực tiếp và phân tích sự biến động chi phí NVL trực tiếp,...

  pdf23p akvevn 08-04-2011 370 88   Download

 • 5. Điều chỉnh mức lương Khi đã xác định bậc lương hạng ngạch lương, cấp quản trị sẽ thấy một số công việc trước đây được trả lương quá cao hay quá thấp. Các cấp quản trị cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với ngạch và bậc lương mới. V/ Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương 1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp xác định nguồn quỹ tiền lương tương ứng để trả lương cho người lao động....

  pdf7p caott8 21-06-2011 153 41   Download

 • "Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa chữa và bổ sung)" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, một cái tê, van, cút, 1m2 bảo ôn ống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p thanh_k8cntt 23-01-2016 270 23   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Lắp ráp hệ thống động lực tàu thuỷ bao gồm 4 phần: Phần I - Giới thiệu chung, phần II - Mô tả nghề, phần III - Danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề, phần IV - Bộ phiếu Tiêu chuẩn thực hiện. Mục đích của việc xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề này là giúp người lao động định hướng nâng cao trình độ để có cơ hội thăng tiến; người sử dụng lao động có cơ sở tuyển chọn, bố trí công việc, trả lương hợp lý; cơ sở dạy nghề có căn cứ xây dựng chương trình dạy nghề một cách phù hợp.

  pdf206p tangtuy15 11-06-2016 106 18   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về ĐTXH với tư cách là quá trình bao gồm tổng thể các hình thức tương tác khác nhau giữa các chủ thể của hệ thống QHLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, trên cơ sở bảo đảm quyền có tiếng nói và phân phối hài hòa lợi ích của các bên.

  pdf27p hannguyetti 09-04-2017 69 12   Download

 • Một số vấn đề lí luận về xây dựng mô hình luật sư Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ba là các quy định về khám sức khoẻ cũng chưa được cụ thể về các hạng mục cần khám để đánh giá sức khoẻ của người lao động nhằm phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Thực tế, các doanh nghiệp không thực hiện thường xuyên hoạt động này hoặc thực hiện mang tính hình thức, chỉ dừng lại ở việc đánh giá về cân nặng, chiều cao, bệnh ngoài da… không phát hiện được...

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 46 4   Download

 • Kỉ luật lao động với vấn đề bình đẳng giới mức phạt tiền đối với chủ thể thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm chưa được quy định cụ thể, rõ ràng. Khoản 1 Điều 118 LCT quy định: Hành vi vi phạm quy định về thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền hoặc tập trung kinh tế có thể bị phạt tiền tối đa đến 10% tổng doanh thu của tổ chức, cá nhân vi phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm....

  pdf4p chaydesong 09-05-2013 54 4   Download

 • Cách thức xác định các yếu tố phát triển bền vững của pháp luật và lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng pháp luật Quan hệ lao động có thể chấm dứt vì nhiều sự kiện pháp lí khác nhau, đó là các trường hợp: hết hạn hợp đồng; thoả thuận chấm dứt hợp đồng; mục đích của hợp đồng đã đạt được; quyết định của toà án; NLĐ chết; một bên đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 39 4   Download

 • Lịch sử hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản và một số vấn đề cải cách chính quyền địa phương Nhật Bản hiện nay Quan hệ lao động có thể chấm dứt vì nhiều sự kiện pháp lí khác nhau, đó là các trường hợp: hết hạn hợp đồng; thoả thuận chấm dứt hợp đồng; mục đích của hợp đồng đã đạt được; quyết định của toà án; NLĐ chết; một bên đơn phương chấm dứt HĐLĐ....

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 57 3   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về ĐTXH với tư cách là quá trình bao gồm tổng thể các hình thức tương tác khác nhau giữa các chủ thể của hệ thống QHLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, trên cơ sở bảo đảm quyền có tiếng nói và phân phối hài hòa lợi ích của các bên.

  doc28p hannguyetti 09-04-2017 51 2   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố phù hợp ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre và có thể áp dụng vào điều kiện hoàn cảnh tại địa phương. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm: (i) Hệ thống hóa các mô hình lý thuyết về sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp, từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với doanh nghiệp trên địa...

  pdf124p bidao13 17-07-2012 460 152   Download

 • Đề tài hệ thống hóa về mặt lý luận và thực tiễn về những vấn đề liên quan đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp tại công ty cổ phần Dệt May Huế; đo lường mức độ thỏa mãn với công việc của nhân viên tại công ty cổ phần Dệt May Huế; đánh giá các yếu tố quyết định đến sự gắn bó của nhân viên đối với công ty; từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao sự hài lòng đối với công ty và xây dựng lòng trung thành của nhân viên đối với công ty trong thời gian tới.

  pdf87p bautroibinhyen2 04-11-2016 57 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng hệ thống Định mức Lao động
p_strCode=xaydunghethongdinhmuclaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2