intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng thang đo

Xem 1-20 trên 2380 kết quả Xây dựng thang đo
 • Bài giảng Xây dựng thang đo nhằm trình bày các nội dung chính: bản chất của việc đo lường, thang đo, sai số trong đo lường, các đặc điểm của một đo lường tốt, lựa chọn thang đo, thang đo cho điểm, thang đo xếp hạng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf14p acc_12 01-04-2014 489 47   Download

 • Bài viết giới thiệu sơ lược những quan điểm khác nhau về chất lượng dịch vụ, thang đo chất lượng dịch vụ và triển khai các bước nhằm xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p phuduc01675890180 12-01-2019 44 3   Download

 • Bài báo này trình bày quy trình thiết kế thang đo năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) của học sinh. Thang đo sau khi thiết kế được sử dụng làm căn cứ để xây dựng các công cụ đánh giá năng lực GQVĐ thông qua dạy học dự án.

  pdf11p tieuthi300610 28-03-2018 124 22   Download

 • Kĩ năng là thành tố trọng yếu của năng lực, xây dựng thang đo đánh giá kĩ năng là vấn đề có ý nghĩa lí luận và thực tiễn cấp thiết. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng thang đo đánh giá kĩ năng dạy bài tập – một kĩ năng chuyên biệt quan trọng trong cấu trúc năng lực dạy học của Cử nhân sư phạm vật lí.

  pdf7p comamngo1902 30-03-2019 133 3   Download

 • Nghiên cứu thực hiện khám phá các thành phần tạo nên tính hấp dẫn về việc làm của các ngân hàng ở Thừa Thiên Huế, xây dựng và đánh giá thang đo lường chúng. Thang đo được xây dựng trên cơ sở của nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu định tính và định lượng.

  pdf8p thiendiadaodien_5 08-01-2019 35 2   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng lưới độ cao QCVN 11 :2008/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Quyết định số 11 /2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008. Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở rà soát và chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành “Quy phạm xây dựng lưới...

  pdf95p xuantruong 12-06-2009 1234 287   Download

 • Steven: "Đo lường là việc ấn định các con số cho các đối tượng và các sự kiện theo các quy tắc nhất định“. Baker: “Một quá trình mà qua đó các dữ liệu thực nghiệm được sắp xếp trong mối quan hệ hệ thống nào đó với khái niệm đang nghiên cứu".

  ppt43p ocsen2015 21-02-2013 85 17   Download

 • Mục đích của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, xây dựng thang đo, đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với căn hộ chung cư tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả cho thấy, các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng nhà chung cư tại thành phố Nha Trang: An ninh, Thương hiệu, Cộng đồng, Phí, Vị trí, Môi trường, Cảnh quan. Trong đó, An Ninh là yếu tố có tác động mạnh nhất, tiếp theo là Cộng đồng, Phí, và cuối cùng là Cảnh quan, Thương hiệu, Vị trí.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 69 7   Download

 • Theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, các doanh nghiệp phải tự xây dựng thang bảng lương. Ngày 22 tháng 4 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH, trong đó nội dung chính là hướng dâñ xây dựng thang lương, bảng lương đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (TNHH MTV).

  pdf4p kethamoi 01-10-2019 54 4   Download

 • Trên cơ sở số liệu quan trắc được cập nhật đến năm 2010 và kế thừa phương pháp xây dựng bản đồ nhiệt độ trung bình đã được thực hiện, bài báo trình bày kết quả xây dựng bộ bản đồ phân bố nhiệt độ trung bình trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả cho thấy, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng 1, tăng dần lên trong tháng 4, cao nhất trong tháng 7 và giảm dần đến tháng 10.

  pdf7p hanh_tv24 30-03-2019 65 1   Download

 • Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật GIS để xây dựng bản đồ suất liều phóng xạ” cho sản phẩm cuối cùng là bản đồ suất liều của thành phố Biên Hòa với tỷ lệ 1/50.000, độ lớn của suất liều được thể hiện bằng thang màu do đề tài quy ước. Ngoài mục đích mô tả trực quan giá trị suất liều tại khu vực, bản đồ do đề tài thực hiện còn có tác dụng minh họa cho việc vẽ bản đồ phông phóng xạ về sau.

  pdf5p nanhankhuoctai7 01-07-2020 21 0   Download

 • Bất hợp lý về tiền lương Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp, thang, bảng lương chưa được xây dựng dựa trên đánh giá giá trị công việc theo đúng thực tế của đơn vị. Như một sự thuận tiện, nhiều doanh nghiệp áp dụng nguyên hoặc sửa đổi theo hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định 205, mặc dù không bị bắt buộc. Không thể có một thang, bảng lương chung cho tất cả các doanh nghiệp, mà ở đó việc trả và tăng lương chủ yếu dựa trên thâm niên làm việc và bằng cấp người đó có chứ...

  pdf4p maytreo 16-07-2010 1359 450   Download

 • Bảng lương (bảng chức danh) là bảng xác định khoảng cách lương cho mỗi ngạch chức danh công việc. Bài tiểu luận do nhóm sinh viên thực hiện. Nội dung bài trình bày lý thuyết về thang bảng lương; nguyên tắc xây dựng bảng lương trong doanh nghiệp; các phương pháp xây dựng;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc15p nobitaluoibieng 29-08-2014 705 198   Download

 • Nội dung chính của chương 2 Đo lường và xây dựng thang đo thuộc bài giảng điều tra xã hội nhằm trình bày về những vấn đề chung về đo lường, các loại thang đo, một số cách đặt thang điểm cơ bản, những điều cần quan tâm để tránh sai lầm trong đo lường.

  pdf43p good_12 28-06-2014 116 25   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm bạo lực đối với trẻ em, bạo lực đối với trẻ em trong nhà trường mầm non, tổ chức và nghiên cứu để đưa ra kết luận về việc xây dựng thang đo đánh giá hành vi bạo lực đối với trẻ em của giáo viên trong nhà trường mầm non.

  pdf10p kloi123 03-08-2017 117 20   Download

 • Nghiên cứu xây dựng thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích cronbach’s alpha, phân tích nhân tố để kiểm định và xác định thang đo. Từ đó, nghiên cứu sử dụng hàm hồi quy để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc động viên nhân viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ gồm có: các quy định và chính sách; quan hệ làm việc; công việc thú vị; phúc lợi xã hội....

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 103 16   Download

 • Chương 3 Đo lường và xây dựng thang đo, chương học này trình bày nội dung chia làm 3 phần: Phần 1 Những vấn đề chung về đo lường, phần 2 Các loại thang đo, phần 3 Một số cách đặt thang điểm cơ bản.

  pdf5p canhdangxuan 09-04-2014 104 17   Download

 • Phát triển bền vững là vấn đề mang tính toàn cầu, có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Bài viết này tập trung vào xây dựng thang đo phát triển bền vững doanh nghiệp từ những thành phần có mối tương tác như Kinh tế bền vững - Môi trường bền vững - Xã hội bền vững. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA: Exploratory Factor Analysis) và dựa trên mẫu khảo sát với 106 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để xây dựng thang đo. Kết quả cho...

  pdf8p sunshine_7 19-07-2013 83 7   Download

 • Dựa vào lý thuyết nền và mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc được nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam, nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết, từ đó thu thập số liệu sơ cấp để đánh giá thang đo của các khái niệm nghiên cứu trong mô hình.

  pdf12p vikakashi2711 21-05-2019 43 3   Download

 • Bài viết này chỉ ra một số khái niệm cơ bản về năng lực, đồng thời đề xuất thang đo năng lực tính toán và quy ước sử dụng thang đo, xây dựng bài tập đánh giá năng lực tính toán. Bài viết cũng đề xuất các biện pháp sử dụng bài tập đánh giá năng lực trong vật lý.

  pdf16p viconandoyle2711 30-08-2019 56 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng thang đo
p_strCode=xaydungthangdo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2