Xí nghiệp xây lắp điện

Xem 1-20 trên 41 kết quả Xí nghiệp xây lắp điện
 • Trong những năm gân đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển vược bậc, đóng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Ngành xây dưng cơ bản giữ vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế. Nó tạo...

  pdf23p trungtri 25-07-2009 493 164   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, hòa chung với sự đổi mới sâu sắc toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu đó chính là nhờ những đóng góp vô cùng to lớn của ngành xây dựng cơ bản nước nhà.

  pdf95p hotmoingay6 21-01-2013 253 112   Download

 • Các doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước. Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý nhiều doanh nghiệp đã không ngừng vươn lên khắc phục khó khăn nghiệt ngã của cơ chế thị trường, đứng vững và ngày càng phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp đã bộc lộ sự yếu kém, lúng túng trong hoạt động làm ăn kém hiệu quả.

  pdf84p dell1122 04-09-2012 44 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những biện pháp cơ bản phấn đấu hạ giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây lắp điệncông ty điện lực 1', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf94p cugiai1311 21-11-2012 37 11   Download

 • Đề tài đã tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây Lắp Số 1- Công ty Cổ phần xây lắp Bưu Điện Miền Trung; kết hợp với thực tiễn và lý thuyết đã học để đưa ra một số nhận xét, giải pháp cũng như kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn đối với công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản ph...

  pdf86p thangnamvoiva26 21-10-2016 5 1   Download

 • Hiện nay, nước ta đang “mở cửa” với xu thế toàn cầu hóa, hợp tác Quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng. Là thành viên chính thúc của tổ chức Thương mại Thế giới WTO nền kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển thì cũng gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là tính cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, một DN dù hoạt động ở loại hình nào cũng chịu sự tác động của quy luật chi phối, quy luật đào thải từ thị trường.

  doc59p nhungoc17690 28-03-2011 3563 1089   Download

 • Cùng với sự phát triển của xã hội, quá trình sản xuất không ngừng biến đổi, năng suất lao động ngày càng được nâng cao. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá cùng với tính chất khốc liệt của cạnh tranh thì vấn đề tăng năng suất lao động trở thành vấn đề sống còn của một doanh nghiệp.

  pdf62p vaio1111 04-09-2012 466 224   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vấn đề tính giá thành xây lắp của xí nghiệp vật liệu và xây dựng điện', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p chopchop1122 18-03-2013 60 23   Download

 • Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết quản lý, tổ chức sử dụng và bố trí lao động một cách hợp lý. Con người là nguồn nhân lực quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức nào để tổ chức đó hoạt động có hiệu quả. Sự thành công bất kỳ của doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào năng lực và hiệu quả của người lao động.

  pdf23p hotmoingay1 03-01-2013 67 22   Download

 • Quyết định số 119/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp điện Hải Vân thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.6 do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf3p lawdn7 31-10-2009 17 1   Download

 • Quyết định số 132/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp điện Tây Nguyên thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.8 do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf3p lawdn7 31-10-2009 25 1   Download

 • Các khái niệm về sửa chữa máy Qúa trình sửa chữa là quá trình sản xuất tại xí nghiệp theo chương tình kế hoạch sửa chữa đã định hoặc khắc phục các sự cố trong quá trình sản xuất

  pdf5p hungnhat 07-12-2009 169 86   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BỘ MÔN : ĐIỆN KHÍ HOÁ XÍ NGHIỆP LỚP ĐO LƯỜNG & THCN 2 KHOÁ 44 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 1: XÂY DỰNG ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2: XÂY DỰNG ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐÔNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ RÔTO DÂY QUẤN Họ và Tên : LƯƠNG VĂN HUÂN Lớp : ĐL & THCN 2 - K44 Họ và tên người cùng nhóm : .................................................... ............................

  pdf13p quanvokiem 11-03-2010 358 65   Download

 • Nói đến tổ chức hạch toán kế toán là nói đến quá trình phản ánh và giám sát các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan xí nghiệp. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, các hoạt động kinh tế diễn ra liên tục đòi hỏi các nhà quản lý phải có đợc những thông tin chính xác, kịp thời để lựa chọn định hớng và đa ra những quyết định đúng đắn về việc sử dụng vốn, nguyên vật liệu, nhân công sản xuất cũng nh tiêu thụ...

  pdf106p asus1122 24-10-2012 70 36   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện, phần 2 thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện, phần 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

  pdf74p ngphutien 22-06-2014 82 23   Download

 • Những năm qua, theo đường lối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, sự nghiệp CNH, HĐH tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đóng góp đáng kể cho sự phát triển này là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ngành xây dựng cơ bản (XDCB). XDCB là hoạt động mang tính chất tiền đề để tạo ra cơ sở vật chất cho quá trình tái sản xuất xã hội, tạo ra tài sản cố định quyết định sức mạnh của nền kinh tế và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. ...

  pdf95p buiduong_1 05-12-2012 65 22   Download

 • Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Không như những năm trước đây, Nhà nước sâu vào hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp mà ngày nay các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau, tự tìm cách để cho doanh nghiệp của mình tự đứng vững và ngày một phát triển. Hạ giá thành sản phẩm? Giảm chi phí sản xuất ở các yếu tố đầu vào? Đây là mối quan tâm chính của...

  pdf83p dell1122 04-09-2012 46 14   Download

 • Hiện nay sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường diễn ra rất gay gắt. sự sống còn của doanh nghiệp phụ thuộc vào chính doanh nghiệp đó. Đối với mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh , cũng như đơn vị xây lắp muốn tồn tại được cần phải chiếm lĩnh thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp kể cả về chất lượng và giá cả.

  pdf83p hotmoingay1 03-01-2013 29 12   Download

 • Quyết định số 41/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành để sửa đổi Điều 1 Quyết định số 86/1998/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành...

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 35 5   Download

 • Quyết định số 95/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng điện và vật tư thành Công ty Xây lắp điện 3.2 là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3 do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdn7 31-10-2009 42 1   Download

Đồng bộ tài khoản