intTypePromotion=4
ADSENSE

Xu hướng hội nhập thị trường chứng khoán

Xem 1-9 trên 9 kết quả Xu hướng hội nhập thị trường chứng khoán
 • Các xu hướng hội nhập thị trường chứng khoán xuyên biên giới và bài học đối với khu vực ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI tập trung làm rõ bối cảnh hội nhập xuyên biên giới của thị trường chứng khoán, xu hướng cơ bản của hội nhập xuyên biên giới giữa các thị trường chứng khoán.

  pdf8p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 67 1   Download

 • Sự ra đời của thị trường chứng khoán là nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường khi phát triển đến một giai đoạn nhất định mà vấn đề tài trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và cho Chính phủ đang trở nên hết sức cần thiết để duy trì sự phát triển. Hơn nữa, sự ra đời của thị trường chứng khoán còn biểu hiện xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động kinh tế cũng như sự hội nhập tất yếu của thị trường tài chính trong phạm vi khu vực cũng như...

  pdf5p badaohatgao 26-06-2013 69 4   Download

 • TTCK đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thông qua việc huy động nguồn vốn và chuyển hóa chúng thành các khoản đầu tư hiệu quả. Điều này hàm ý rằng có một mối quan hệ đặc biệt giữa TTCK với nền kinh tế. Do đó, việc phát triển TTCK là một vấn đề cấp bách trước tình hình hội nhập ngày càng sâu rộng trong xu hướng quốc tế hóa.

  pdf105p thannong1311 10-09-2012 98 27   Download

 • Thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động được gần 8 năm và đang từng bước khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường, góp vào thành công trên lĩnh vực kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Khuyến khích phát triển thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là chủ trương mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, nó cũng phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế tất yếu của Việt Nam khi đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế...

  pdf90p tuyetmuadong2013 08-05-2013 90 27   Download

 • Hội nhập và phát triển kinh tế đang là xu hướng chung của nền kinh tế thế giới. Nó tạo cho chúng ta cơ hội học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu vốn, công nghệ khoa học-kĩ thuật, tác phong làm việc, quản lý,... của các nước có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc phát huy các yếu tố nội lực cũng cần hêt sức quan tâm, đánh giá nó một cách chính sác để sử dụng nó sao cho hiệu quả. Trong các yếu tố nội lực này cần phải đặc biệt quan tâm đến...

  pdf12p taurus23 12-09-2012 72 21   Download

 • Ngày này, hội nhập là xu hướng chung của cả thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. Sự hội nhập toàn cầu mang lại nhiều điều thuận lợi nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều khó khăn.

  pdf11p xingau5 20-08-2011 93 38   Download

 • Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế là xu thế không tránh khỏi đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta chủ trương chủ động hội nhập để phát triển và yêu cầu các ngành phải xây dựng lộ trình hội nhập. Trong điều kiện đó, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt với quy mô, cường độ và phạm vi ngày càng rộng. Điều này buộc các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy kinh doanh, hướng tới khách hàng. ...

  pdf30p cnkbmt10 27-10-2011 75 15   Download

 • Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, được đánh dấu bằng sự kiện gia nhập WTO- tổ chức thương mại thế giới. Việc hội nhập này đã tạo ra những cơ hội và thách thức lớn cho Việt Nam, thị trường sẽ ngày càng sôi động và tăng tính cạnh tranh. Theo xu hướng này,bên cạnh những thuận lợi của quá trình hội nhập đem lại, là không ít những khó khăn mà các doanh nghiệp trong nước gặp phải, không kịp đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh của thị trường....

  doc88p nhaquantritaiba 15-06-2011 67 25   Download

 • Tự do hóa tài khoản vốn là xu hướng chung đối với các nước có nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung ấy - nhất là khi đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới... Mời các bạn tham khảo để nắm bắt vấn đề.

  pdf14p dienham63 09-12-2015 37 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xu hướng hội nhập thị trường chứng khoán
p_strCode=xuhuonghoinhapthitruongchungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2