Xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ

Xem 1-6 trên 6 kết quả Xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ
 • Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997

  doc3p sontinh 18-08-2009 72 5   Download

 • Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành

  pdf3p lawvhxh11 19-11-2009 43 4   Download

 • Chỉ thị 03/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tiếp tục xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

  doc3p trongthuy 18-08-2009 245 12   Download

 • Công văn 4856/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ vay của các dự án đóng tàu khai thác hải sản xa bờ

  doc2p trongthuy 18-08-2009 40 3   Download

 • Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ

  doc13p mynuong 19-08-2009 70 4   Download

 • Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT-BTC-BTS-NHNN về việc hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf13p lawttyt7 30-11-2009 45 3   Download

Đồng bộ tài khoản