intTypePromotion=1
ADSENSE

Xử lý thông tin kinh tế

Xem 1-20 trên 564 kết quả Xử lý thông tin kinh tế
 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Sử dụng Excel trợ giúp việc xử lý thông tin kinh tế" dưới đây để nắm bắt những nội dung ôn tập Excel cơ bản, công cụ phân tích dữ liệu, các hàm tài chính, cơ sở dữ liệu. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt70p langtu892006 16-10-2015 185 42   Download

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thông tin và vai trò thông tin trong đời sống kinh tế ­ xã hội; quy trình xử lý thông tin kinh tế; khái niệm, đặc điểm và các thành phần của hệ thống thông tin;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt42p hoalydoncoi 19-01-2011 557 127   Download

 • Chương 1 của bài giảng Phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin gồm có các nội dung sau: Thông tin và vai trò thông tin trong đời sống kinh tế-xã hội; quy trình xử lý thông tin kinh tế; khái niệm, đặc điểm và các thành phần của hệ thống thông tin; các hệ thống thông tin, đặc trưng HTTT; các giai đoạn phân tích, thiết kế, cài đặt HTTT. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf42p xuongrong_battien 25-10-2011 278 73   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Chu trình kế toán" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về chu trình kế toán hoàn chỉnh, từ khâu ghi nhận nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ dựa trên cơ sở các công thức kế toán, cách sử dụng tài khoản kế toán để ghi chép và xử lý thông tin kinh tế, tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính.

  pdf28p kethamoi10 27-01-2021 31 6   Download

 • Tài liệu tham khảo Luận án tiến sỹ toán học " Một sốc vấn đề tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả trong xử lý thông tin hình ảnh " chuyên ngành bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán.Thông tin (inform) có nghĩa là thông báo tin tức. Nên dùng như động từ, không nên dùng như danh từ. Tin tức có thể dùng như danh từ chẳng hạn: tin tức về máy móc, điện toán, hay nói gọn là tin về ... Ngày nay, thuật ngữ thu thập tin tức được sử dụng...

  pdf28p gauhaman123 18-11-2011 201 57   Download

 • 1. KN - Là những số liệu được ghi chép để phản ánh các hiện tượng TN, KThuật, KT, XH. - Là hệ thống các phương pháp: + Thu thập thông tin + Xử lý thông tin (tổng hợp, phân tích, dự đoán).

  ppt41p page_12 15-08-2013 141 15   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các yêu cầu của công tác quản lý hoạt động kinh doanh, nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin quản lý nhập - xuất nguyên phụ liệu phục vụ cho hoạt động gia công, xuất bán thành phẩm và xây dựng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh, đáp ứng được các yêu cầu quản lý, xử lý thông tin về nguyên phụ liệu.

  pdf83p bautroibinhyen2 02-11-2016 74 5   Download

 • Chương 4 – Tổ chức phân tích, xử lý và phân tích thông tin kinh tế xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chu trình nghiên cứu, tổ chức thông tin dữ liệu, xử lý và phân tích thông tin dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf52p koxih_kothogmih1 03-08-2020 11 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ôn tập phát triển hệ thống thông tin', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc46p emgaiquenambo 08-11-2010 490 188   Download

 • Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Quy trình xử lý thông tin

  doc5p thuthuy 16-07-2009 1011 93   Download

 • Xư ̉ lý thông tin kinh tê ́ la ̀ gi?̀ Triǹ h baỳ cać giai đoaṇ cuả quy triǹ h xư ̉ lý thông tin kinh tế...

  doc2p huank42tinkt 14-06-2011 381 52   Download

 • Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Sổ ghi nhận và xử lý thông tin

  doc1p thuthuy 16-07-2009 134 28   Download

 • Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về xử lý và phân tích thông tin trong nghiên cứu khoa học. Chương này gồm có 3 nội dung chính, đó là: Xử lý thông tin (số liệu), các phương pháp phân tích thông tin (số liệu), trình bày kết quả xử lý và phân tích thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p namthangtinhlang_04 22-11-2015 156 16   Download

 • II.3. Phân tích và thiết kế II.3.1. Các phương pháp phân tích, thiết kế II.3.2. Các công cụ diễn tả, mô hình hóa II.3.3. Phân tích hệ thống về xử lý II.3.4. Phân tích hệ thống về dữ liệu (tk) II.3.5. Thiết kế II.3.1. Các phương pháp phân tích, thiết kế Các phương pháp phân tích thiết kế Tư tưởng chủ đạo của phân tích thiết kế có cấu trúc

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 59 12   Download

 • II.3.3. Phân tích hệ thống về (chức năng) xử lý Chính thống Đi từ mô tả vật lý sang mô tả logic: Chuyển từ mô tả vật lý của hệ thống cũ sang mô tả logic của hệ thống cũ (III) – Đi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới:

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 61 12   Download

 • Việc thường xuyên sử dụng Công nghệ thông tin trang bị cho người sử dụng kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề, sang tạo. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài giảng Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học" đã được thực hiện.

  ppt20p codon_01 18-11-2015 89 8   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý thông tin (số liệu), các phương pháp phân tích thông tin (số liệu), trình bày kết quả xử lý và phân tích thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p dien_vi08 18-11-2018 43 4   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý thông tin (số liệu), các phương pháp phân tích thông tin (số liệu), trình bày kết quả xử lý và phân tích thông tin.

  pdf33p dien_vi08 18-11-2018 36 2   Download

 • Chương 1 - Nhập môn phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thông tin và dữ liệu, xử lý thông tin định lượng, xử lý thông tin định tính, kinh tế xã hội và phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p koxih_kothogmih1 03-08-2020 16 0   Download

 • Sách bài tập gồm các câu hỏi ôn tập về: Nhập môn phương pháp nghiên cứu kt-xh; nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội; thu thập thông tin kinh tế xã hội; tổ chức, xử lý và phân tích thông tin kinh tế xã hội; trình bày kết quả nghiên cứu kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc6p koxih_kothogmih8 01-10-2020 38 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xử lý thông tin kinh tế
p_strCode=xulythongtinkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2