intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xuất khẩu tư bản

Xem 1-20 trên 3607 kết quả Xuất khẩu tư bản
 • Đề cương bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu gồm có những nội dung: Chương 1: Tổng quan về quản trị xuất nhập khẩu; Chương 2: INCOTERMS (International commercial terms - các điều kiện thương mại quốc tế); Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu; Chương 4 : Kỹ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; Chương 5: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Chương 6: Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu; Chương 7: Nghiệp vụ hải quan; Chương 8: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết.

  pdf60p zizaybay1101 09-05-2024 4 1   Download

 • Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu à việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại đây!

  pdf2p khanhchi0905 21-05-2024 1 0   Download

 • Mẫu Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hoá nhập khẩu thuộc dự án đầu tư miễn thuế nhập khẩu là mẫu phiếu được lập ra nhằm theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu. Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày rõ đơn vị xuất nhập khẩu, số tờ khai, tên mặt hàng, số hàng làm thủ tục, tên dự án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  pdf1p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Trong ngành vận tải đường biển, nghiệp vụ thuê mướn tàu biển, thực hiện các hợp đồng vận tải và giao nhận ngoại thương là một loại hoạt động kinh tế có đặc điểm và tính chuyên sâu riêng biệt, liên quan mật thiết đến hiệu quả kinh doanh của chủ tàu và cả người thuê tàu là thương nhân xuất nhập khẩu. Xuất phát từ nhận thức ấy, Cuốn "thuật ngữ thuê tàu và hàng hải" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của những người có lợi ích liên quan đến loại hình hoạt động kinh tế này. Phần 1 gồm các thuật ngữ từ chữ A đến chữ H. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p vibloomberg 06-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các bước thực hiện hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu; bước đầu làm quen với các chứng từ thường dùng trong ngoại thương; nắm được cách kiểm tra bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p khanhchi2550 10-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Kinh doanh quốc tế" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Toàn cầu hóa sản xuất; Các định chế toàn cầu; Động lực của toàn cầu hóa; Những hàm ý của toàn cầu hóa; Sự thay đổi về nhân khẩu học của nền kinh tế toàn cầu; Đầu tư và Thương Mại quốc tế của Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng môn Thuế - Chương 4: Thuế nhập khẩu và Thuế xuất khẩu, cung cấp cho người học những kiến thức như Vai trò của thuế xuất nhập khẩu; Nguyên tắc thiết lập thuế xuất nhập khẩu; Nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất; Đối tượng chịu thuế và nộp thuế xuất nhập khẩu; Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu – Theo thuế suất tỷ lệ %;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu; Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu; Các chứng từ trong kinh doanh xuất nhập khẩu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt86p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Mẫu Đơn nhập cảnh của khách nước ngoài được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu tại đây.

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 2 1   Download

 • Trong bài viết này, các tác giả sẽ dựa trên nền tảng các kiến thức cơ bản về blockchain để phân tích những cơ hội và những hạn chế của việc ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý thuế xuất nhập khẩu theo hướng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các đề xuất mang tính định hướng và cách thức khả thi để thúc đẩy ứng dụng blockchain trong quản lý thuế xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf10p longtimenosee09 08-04-2024 3 2   Download

 • Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu về tín dụng xuất khẩu, chất lượng tín dụng xuất khẩu của các ngân hàng thương mại. Từ khung lý thuyết cơ bản nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn tại Export-Import Bank of China (thành công và thất bại) nhằm rút ra một số bài học có giá trị tham khảo tốt cho các NHTM Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 1 1   Download

 • Bài viết này sẽ bàn về vấn đề chuyển đổi số, vai trò chuyển đổi số trong thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở cả khu vực công và khu vực tư trong nền kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý ở các đơn vị thực hiện chuyển đổi, hướng tới thúc đẩy hơn hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam thời gian tới.

  pdf12p longtimenosee09 08-04-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Xu hướng chính sách thương mại quốc tế trong bối cảnh “khủng hoảng đa chiều”: Cơ hội và thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam" nhằm đánh giá những cơ hội và thách thức chính đặt ra đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam từ quá trình này, đồng thời gợi ý giải pháp ứng phó từ cấp độ doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p tukhauquantuong1011 22-04-2024 6 3   Download

 • Bài viết "Thúc đẩy xuất khẩu hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam trong năm 2024" phân tích, đánh giá dưới giác độ định tính những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu năm qua; từ đó có những đóng góp nhằm thúc đẩy xuất khẩu trong năm tới hướng đến tăng trưởng kinh tế bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 2   Download

 • Bài viết "Cơ hội và thách thức cho tổng cầu kinh tế Việt Nam: Dự báo năm 2024 và chính sách khuyến nghị" đánh giá toàn cảnh về tình hình kinh tế của Việt Nam, tập trung vào ba lĩnh vực chính: tổng cầu, xuất khẩu, và tín dụng. Xuất phát từ việc đánh giá sự suy giảm trong các thành phần tổng cầu (bao gồm cả đầu tư, xuất khẩu, và tiêu dùng), bài viết đi sâu vào ảnh hưởng của xuất khẩu và chiến lược tăng trưởng. Trong lĩnh vực tín dụng và tình hình tài chính, bài viết nhấn mạnh đến tăng trưởng tín dụng và hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ kinh tế.

  pdf14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 4 2   Download

 • Nghiên cứu "Thương mại Việt Nam - EU sau ba năm EVFTA có hiệu lực: Thực trạng và hàm ý chính sách" đánh giá thực trạng thương mại của Việt Nam sau ba năm kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA) có hiệu lực. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, EVFTA đã mang lại những tín hiệu tích cực cho thương mại hai chiều giữa Việt Nam - EU; tuy vậy, vẫn còn những rào cản đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU vì đây được coi thị trường lớn, song cũng rất khắt khe.

  pdf12p tukhauquantuong1011 22-04-2024 4 2   Download

 • Nghiên cứu "Vai trò của dòng vốn FDI đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" thực hiện đánh giá tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam dựa trên bộ dữ liệu về FDI và giá trị xuất khẩu của Việt Nam với từng đối tác thương mại bằng mô hình lực hấp dẫn dữ liệu bảng, hồi quy theo phương pháp FGLS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tukhauquantuong1011 22-04-2024 4 2   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển "Phát triển sản xuất rau xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hải Dương" được nghiên cứu với mục tiêu: Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất rau xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất rau xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian tới.

  pdf27p viritesh 01-04-2024 4 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) - (Tập 2: 1945-2020)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Hoạt động đầu tư nước ngoài; Hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu - thương cảng; Hoạt động tài chính - ngân hàng - tiền tệ; Hoạt động giao thông vận tải - bưu điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf384p virabbit 06-03-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Thanh toán quốc tế: Chương 5 - Phương tiện thanh toán quốc tế" được thực hiện với mục đích giúp người học biết lập, kiểm tra, phát hiện sai sót, và biết vận dụng lựa chọn sử dụng các phương tiện thanh toán quốc tế vào hoạt động thanh toán quốc tế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p gaupanda020 21-03-2024 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2