intTypePromotion=3
ADSENSE

Ý nghĩa bảng cân đối kế toán

Xem 1-20 trên 59 kết quả Ý nghĩa bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối kế toán còn gọi là Báo cáo về vị thế tài chính (statement of financial position) hay Bảng tổng kết tài sản là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh khái về tình hình tài sản, nợ phải trả, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán tại một thời điểm nhất định

  doc18p hieu_bro 07-11-2013 316 43   Download

 • Tài liệu "Mục đích, khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán" giúp bạn nắm bắt mục đích, khái niệm, vai trò và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán, cũng như nguyên tắc, cơ sở số liệu của việc lập bảng cân đối kế toán.

  pdf5p butmaulam 08-10-2013 663 35   Download

 • Nắm vững ý nghĩa của bảng cân đối kế toán Nhận diện các nguyên tắc, giả định & khái niệm kế toán ảnh hưởng tới thông tin trình bày trên.

  ppt19p doilan 26-01-2013 166 29   Download

 • Mục tiêu:  Trình bày khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán  Phân biệt tài sản và nguồn vốn  Trình bày nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng rút gọn)  Trình bày các dạng thay đổi Báo cáo tài chính khi phát sinh các nghiệp vụ (dạng đơn giản)

  doc21p tranvuhoa 27-03-2013 524 40   Download

 • Chương 6 Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán giới thiệu với các bạn như Nội dung và ý nghĩa của PP tổng hợp - cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 99 7   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2.1 giới thiệu về báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán. Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Trình bày được mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính, giải thích được kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p kiepnaybinhyen_03 09-12-2015 49 3   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt61p hpnguyen9 30-04-2018 87 5   Download

 • Chương 3 (phần 2) giúp người học nhận diện và hiểu được các vấn đề liên quan đến bảng cân đối kế toán như: Thực hành lập báo cáo, thông tin và ý nghĩa thông tin, các hạn chế của Bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 71 7   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kết cấu; nguyên tắc lập và trình bày, căn cứ để lập, hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán, thông tin và ý nghĩa thông tin, hạn chế của Bảng cân đối kế toán. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_10 08-01-2016 84 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Bảng cân đối kế toán cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được mục đích, nội dung và ý nghĩa của báo cáo tài chính, các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên BCTC, yêu cầu của việc lập và trình bày BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p nguoibakhong05 05-03-2018 28 2   Download

 • Chương 3 đề cập đến các vấn đề về bảng cân đối kế toán. Chương này giúp người học có những hiểu biết tổng quan về báo cáo tài chính như: Mục đích, nội dung và ý nghĩa của các BCTC; các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên BCTC; yêu cầu của việc lập và trình bày BCTC; các biểu mẫu, kỳ lập BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf16p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 1010 1   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Bảng cân đối kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu biết tổng quan về BCTC (Mục đích, nội dung và ý nghĩa của các BCTC; các nguyên tắc kế toán và các yếu tố trên BCTC; yêu cầu của việc lập và trình bày BCTC,...), nhận diện và hiểu được các vấn đề liên quan đến Bảng cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p bautroibinhyen11 25-12-2016 39 1   Download

 • Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài chính do công ty cung cấp, tầm quan trọng, công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính chuẩn, giới thiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như một công cụ để đánh giá...

  pdf48p lqtien 20-08-2011 711 300   Download

 • Nội dung nghiên cứu chương 5 Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, hệ thống bảng tổng hợp - cân đối kế toán.

  pdf30p expensive_12 07-07-2014 102 11   Download

 • Nhắm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Nguyên lý kế toán chương 7: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán trình bày về cơ sở hình thành - ý nghĩa - nội dung phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, hệ thống các bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo chuyển lưu tiền tệ.

  pdf22p phuongpham357 21-07-2014 77 6   Download

 • Sau đây là tài liệu hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 mới nhất. Tài liệu hướng dẫn cách lấy số liệu cho từng chỉ tiêu từ nguồn sổ cái kế toán và bảng cân đối số phát sinh. Cùng với đó, hướng dẫn và khuyến cáo một số nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị số liệu và giải thích ý nghĩa các chỉ tiêu. Tài liệu hướng dẫn cho cả 3 báo cáo: Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.

  xls16p 3tsoft 04-08-2015 297 72   Download

 • Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung thuộc về tổ chức quản lý trong doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán một cách thích ứng với điều kiện về qui mô, về đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như gắn với những yêu cầu quản lý cụ thể tại doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng và to lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý tại doanh nghiệp. Với chức năng thông tin và kiểm tra tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp một...

  pdf13p huyhoang 03-08-2009 1627 573   Download

 • Nội dung chính trong chương 4 Tính giá các đối tượng kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm tính giá các đối tượng kế toán, ý nghĩa tính giá các đối tượng kế toán, nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán.

  pdf49p wide_12 29-07-2014 640 51   Download

 • Chương 7 báo cáo tài chính nội dung chương 7 gồm có ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt69p trentroicosao 10-03-2014 101 18   Download

 • Chuyên đề Báo cáo tài chính trình bày mục tiêu và ý nghĩa của bao cáo tài chính, giải thích kết cấu, nội dung cảu các báo cáo tài chính, giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản.

  pdf39p five_12 18-03-2014 68 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ý nghĩa bảng cân đối kế toán
p_strCode=ynghiabangcandoiketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản