Sắc lệnh số 09/SL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 09/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 09/SL về việc bổ nhiệm các ông vào uỷ viên Ban thanh tra Trung ương Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 09/SL

  1. S C L NH 009-SL NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 1957 C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u s c l nh s 26-SL ngày 28 tháng 3 năm 1956 thành l p Ban Thanh tra Trung ương c a Chính ph ; Theo ngh c a Th tư ng Chính ph , ã ư c H i ng Chính ph tho thu n, RA S C L NH: i u1 Nay b nhi m: - Ông Nguy n Cáo - Ông Trương Chí Cương - Ông ng Văn Quang làm u viên Ban Thanh tra Trung ương c a Chính ph . i u2 Th tư ng Chính ph ch u trách nhi m thi hành s c l nh này. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản