intTypePromotion=1

12 quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.404
lượt xem
300
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

12 quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng

Lưu

Tài liệu trong BST: 12 quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 1. Chỉ thị Số: 10/CT-UBND

  pdf 5p 103 7

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 10/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2010

 2. Thông báo số 379/TB-VPCP

  pdf 4p 51 2

  THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 3. Quyết định số 1427/QĐ-TTg

  pdf 13p 44 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 4. Thông tư số 09/2012/TT-BCT

  pdf 6p 123 11

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ; THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

 5. Quyết định số 608/QĐ-UBND

  pdf 7p 47 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 6. Quyết định số 1001/QĐ-UBND

  pdf 15p 67 7

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 7. Nghị định số 73/2011/NĐ-CP

  pdf 53p 80 3

  Tham khảo tài liệu 'nghị định số 73/2011/nđ-cp', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Nghị định số 21/2011/NĐ-CP

  pdf 26p 91 12

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHÍNH PHỦ

 9. LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

  doc 27p 219 58

  Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 10. Luật số: 50/2010/QH12

  pdf 26p 149 40

  LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

 11. Quyết định số 2460/QĐ-UBND

  pdf 14p 41 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2015

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=12
p_intCateID2=224
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2