25 Tập Angel sanctuary truyện tranh online cực hay

Chia sẻ: Trần Thị Kim | Ngày: | 25 tài liệu

1
1.462
lượt xem
127
download

Đây là 25 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/25

25 Tập Angel sanctuary truyện tranh online cực hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Kaori Yuki. Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel... Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên thần lẫn ác quỷ đang mong thức tỉnh Alexiel trong cậu?Mời các bạn thưởng thức các tập truyện để nắm rõ hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: 25 Tập Angel sanctuary truyện tranh online cực hay

 1. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 1

  pdf 108p 87 18

  Tóm tắt truyện Một tác phẩm cực kì nổi tiếng của tác giả Kaori Yuki. Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel - tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây...

 2. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 2

  pdf 100p 66 7

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 3

  pdf 99p 52 7

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 4

  pdf 91p 50 6

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 5

  pdf 113p 46 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 6

  pdf 99p 55 6

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 7

  pdf 109p 46 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 8

  pdf 97p 57 10

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 9

  pdf 100p 47 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 10

  pdf 66p 46 2

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 11

  pdf 70p 48 2

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 12

  pdf 97p 42 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 12', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 13

  pdf 104p 55 2

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 13', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 14

  pdf 97p 48 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 14', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 15

  pdf 70p 45 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 15', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 16

  pdf 71p 46 1

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 17

  pdf 66p 54 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 17', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 18. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 18

  pdf 72p 38 1

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 18', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 19. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 19

  pdf 73p 41 1

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 19', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 20. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 20

  pdf 66p 43 1

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 20', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 21. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 21

  pdf 67p 54 7

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 21', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 22. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 22

  pdf 72p 42 2

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 22', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 23. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 23

  pdf 66p 44 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 23', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 24. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 24

  pdf 71p 48 4

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 24', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 25. Angel Sanctuary Truyện tranh - Tập 25

  pdf 94p 42 3

  Tham khảo sách 'angel sanctuary truyện tranh - tập 25', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản