intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp các đề tài luận văn tốt nghiệp Kế toán xác định kết quả kinh doanh hay nhất

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | 15 tài liệu

4.259
lượt xem
5
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Tổng hợp các đề tài luận văn tốt nghiệp Kế toán xác định kết quả kinh doanh hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu đã tuyển chọn 15 đề tài Luận văn tốt nghiệp Kế toán xác định kết quả kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm tài liệu tham khảo của bạn sinh viên năm cuối để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Bộ sưu tập giới thiệu đến các bạn sinh viên các đề tài nghiên cứu tiêu biểu như: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Dệt May Huế;Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các đề tài luận văn tốt nghiệp Kế toán xác định kết quả kinh doanh hay nhất

 1. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Dệt May Huế

  pdf 106p 97 13

  Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, tìm hiểu, phân tích thực trạng về kế toán doanh thu tại công ty Cổ phần Dệt May Huế; đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Dệt May, từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.

 2. Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng

  pdf 118p 241 69

  Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng với mục đích tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng xác định KQKD, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD ở Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.

 3. Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Vương

  pdf 100p 40 5

  Khóa luận này tìm hiểu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Vương; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.

 4. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang

  pdf 124p 1679 479

  Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang; đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty.

 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Đông Du

  pdf 90p 773 197

  Mục tiêu của đề tài nhằm xác định doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu, tìm hiểu cách thức tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp. Tập hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ. Từ đó đưa ra nhận xét sơ lược và rút ra những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đang áp dụng tại doanh nghiệp. Đề ra các kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty khách hàng của Công ty TNHH Đầu tư và tư vấn Đông Du.

 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp

  doc 95p 125 21

  Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục tình hình kế toán doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty. Mời các bạn tham khảo!

 7. Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện tử viễn thông Kiến Quốc

  pdf 97p 63 6

  Nội dung của khóa luận này tìm hiểu lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

 8. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ hàng hóa ACSV

  doc 101p 216 64

  Mục tiêu của khóa luận là tìm hiểu về thực trạng kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cung cấp dịch vụ và kết quả kinh doanh của công ty TNHH dịch vụ hàng hóa ACSV.

 9. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang

  pdf 64p 6379 2429

  Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả.

 10. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á

  doc 157p 216 66

  Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở khoa học và tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh nghiệp; thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á; thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.

 11. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng

  pdf 93p 1358 98

  Mục tiêu nghiên cứu trong khóa luận là nêu lý luận và mô tả quá trình kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng . Từ đó đối chiếu với những kiến thức đã học nêu nhận xét, đánh giá và một số kiến nghị để hoàn thiện công tác kế toán phần hành nghiên cứu.

 12. Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty Cao Su Mang Yang

  doc 72p 130 34

  Chuyên đề tốt nghiệp Kế toán "Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty Cao Su Mang Yang" được nghiên cứu với mục đích: Giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay không? Từ đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả.

 13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Cai Lậy Pharmavet

  doc 63p 759 134

  Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Cai Lậy Pharmavet: hạch toán, phân tích tình hình chi phí, tình hình doanh thu đồng thời xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm giúp cho công tác kế toán tại công ty được hoàn thiện hơn và phù hợp với tình hình mới hiện nay cũng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.

 14. Luận văn tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng–thương mại–dịch vụ Đông Phú

  ppt 31p 275 66

  Nội dung trình bày về: mục tiêu nghiên cứu, giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Đông Phú, công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, giải pháp, kết luận.

 15. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Khách Sạn Đông Xuyên

  pdf 59p 517 146

  Đề tài Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Khách Sạn Đông Xuyên với mục tiêu tìm ra các nhân tố ảnh hưởng làm biến động đến tình hình chi phí, doanh thu và lợi nhuận tại doanh nghiệp. Thông qua các chỉ số tài chính có liên quan đến lợi nhuận phản ánh được thực trạng của công ty ra sao.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2