intTypePromotion=1
ADSENSE

Sưu tầm 11 đề tài luận văn tốt nghiệp Kế toán xuất nhập khẩu đặc sắc nhất

Chia sẻ: Elysatran Elysatran | Ngày: | 11 tài liệu

2.833
lượt xem
2
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Sưu tầm 11 đề tài luận văn tốt nghiệp Kế toán xuất nhập khẩu đặc sắc nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo và tải về những đề tài Luận văn tốt nghiệp Kế toán xuất nhập khẩu đặc sắc được TaiLieu sưu tầm và chia sẻ sau đây, nhằm giúp các bạn sinh viên năm cuối nắm được cách thức trình bày một khóa luận hoàn chỉnh, với các đề tài nghiên cứu tiêu biểu như: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ; Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex; Hoàn thiện kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hoá; Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo để hoàn thành bài luận văn của mình được tốt hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Sưu tầm 11 đề tài luận văn tốt nghiệp Kế toán xuất nhập khẩu đặc sắc nhất

 1. Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH TM&DV Bảo Long

  pdf 85p 101 10

  Đề tài trình bày cơ sở lý luận về kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu; thực trạng công tác kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH TM&DV Bảo Long; một số đánh giá và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xuất khẩu hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng xuất khẩu tại công ty.

 2. Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang

  pdf 64p 6379 2429

  Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả.

 3. Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và Kỹ thuật (IMS) - Bộ thương mại

  pdf 115p 121 28

  Nội dung của đề tài tập trung làm rõ lý luận về kinh doanh nhập khẩu và công tác kế toán hoạt động nhập khẩu, đánh giá tình hình chung về công tác kế toán của đơn vị, phân tích quy trình kinh doanh và kế toán nhập khẩu và đề xuất phương hướng, biện pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và Kỹ thuật (IMS).

 4. Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Nông lâm nghiệp

  pdf 72p 217 45

  Đề tài được thực hiện nhằm đưa ra những cơ sở lý luận chung về kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay, nghiên cứu thực tế công tác kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty XNK và XD Nông Lâm Nghiệp, từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện lĩnh vực này trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể.

 5. Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex

  pdf 119p 92 14

  luận văn tốt nghiệp bao gồm 3 chương, được trình bày như sau: Những vấn đề chung của kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; Thực tế công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex; Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex.

 6. Luận văn tốt nghiệp: Phân tích công tác hạch toán kế toán thành phẩm-tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang

  pdf 113p 119 26

  Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán thành phẩm_ tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (kết quả tiêu thụ) theo hình thức kế toán nhật ký chung tại công ty. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị giúp hoàn thiện hệ thống kế toán này để công ty có thể kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, quá trình tiêu thụ thành phẩm và phản ánh chính xác, kịp thời kết quả tiêu thụ giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

 7. Luận văn tốt nghiệp ngành Kế toán: Kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phẩn Xuất nhập khẩu tạp phẩm

  pdf 147p 171 44

  Nội dung của luận văn gồm có 3 chương, được trình bày như sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nhập khẩu hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại; Thực trạng công tác nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm; Đánh giá công tác nhập khẩu hàng hoá và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá tại công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm.

 8. Luận văn tốt nghiệp: Hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn Tân Cơ

  pdf 82p 210 67

  Nội dung của luận văn gồm có 3 chương, được trình bày như sau: Đặc điểm chung về kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; Thực trạng hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn Tân Cơ; Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn Tân Cơ.

 9. Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế Tuấn Tú

  pdf 88p 31 4

  Khóa luận tìm hiểu lý luận về công tác kế toán hàng hóa trong các doanh nghiệp; tìm hiểu thực tế công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Tuấn Tú; đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

 10. Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Sơn

  pdf 79p 72 11

  Nội dung khóa luận của em gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp; chương 2, thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH XNK Thiên Sơn; chương 3, một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH XNK Thiên Sơn.

 11. Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội

  pdf 79p 291 65

  Nội dung của luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại; Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tại công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội; Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2