intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Sơn

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
48
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung khóa luận của em gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp; chương 2, thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH XNK Thiên Sơn; chương 3, một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH XNK Thiên Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Sơn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP<br /> CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH<br /> SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH<br /> XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN SƠN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TRẦN THỊ THU HIỀN<br /> : A16395<br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP<br /> CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH<br /> SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH<br /> XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN SƠN<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Ths. Đoàn Thị Hồng Nhung<br /> : Trần Thị Thu Hiền<br /> : A16395<br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành đƣợc khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành<br /> nhất đến các thầy cô trƣờng Đại học Thăng Long, các cô trong khoa Kế toán đã dạy<br /> dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập và rèn<br /> luyện tại trƣờng. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến cô Đoàn Thị Hồng Nhung, ngƣời<br /> đã tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các anh chị tại Công ty TNHH XNK<br /> Thiên Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho em đƣợc thực tập tại Công ty, đƣợc tiếp xúc<br /> thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em có thêm hiểu biết về công việc kế toán trong suốt<br /> quá trình thực tập.<br /> Với vốn kiến thức hạn hẹp và thời gian thực tập tại Công ty có hạn nên em không<br /> tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của quý<br /> thầy cô để em đƣợc hoàn thiện hơn kiến thức của mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Trần Thị Thu Hiền<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Trần Thị Thu Hiền<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN .................. 1<br /> TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ................. 1<br /> TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP............................................................................... 1<br /> 1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính<br /> giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp ...................................................... 1<br /> 1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các<br /> doanh nghiệp xây lắp..................................................................................................... 1<br /> 1.3. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất .............................................................. 2<br /> 1.3.1. Khái niệm chi phí sản xuất .................................................................................. 2<br /> 1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất ................................................................................... 2<br /> 1.4. Khái niệm giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh<br /> nghiệp xây lắp ................................................................................................................ 3<br /> 1.4.1. Khái niệm giá thành ............................................................................................. 3<br /> 1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp ................................................................ 3<br /> 1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm xây lắp ................. 5<br /> 1.6. Phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất ................................................................. 5<br /> 1.6.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ......................................................................... 6<br /> <br /> MỤC LỤC ............................................................................................................. 5<br /> Trang ..................................................................................................................... 5<br /> LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 11<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN............. 1<br /> TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ........... 1<br /> TẠI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ....................................................................... 1<br /> 1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp.......................................................................................................1<br /> 1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây<br /> lắp ............................................................................................................................................................1<br /> 1.3. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất .......................................................................................2<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm chi phí sản xuất .................................................................................. 2<br /> 1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất ................................................................................... 2<br /> 1.4. Khái niệm giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp<br /> ..................................................................................................................................................................3<br /> <br /> 1.4.1. Khái niệm giá thành ............................................................................................. 3<br /> 1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp ................................................................ 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2