intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
31
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính, luận văn sẽ đi sâu vào nghiên cứu thực trạng cấu trúc tài chính của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn, từ đó có thể biết được điểm mạnh điểm yếu trong chính sách sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Cuối cùng là đề ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN XUÂN QUANG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17019<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Thị Thu Hƣơng<br /> : Nguyễn Xuân Quang<br /> : A17019<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Trường đại học Thăng Long, đặc<br /> biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương đã tận tình giúp đỡ<br /> em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của các cô<br /> chú, anh chị công tác tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã nhiệt tình giúp đỡ em<br /> trong việc cung cấp số liệu và thông tin thực tế để chứng minh cho các kết luận trong<br /> khóa luận của em.<br /> Do thời gian, kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm thu thập thông tin còn kém. Vì<br /> vậy, trong quá trình thực hiện bài khóa luận này chắc chắn không tránh khỏi nhiều<br /> điều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ của các thầy, cô và các<br /> thành viên trong công ty để bài khóa luận tốt nghiệp của em đạt được kết quả tốt.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội ngày 25 tháng 3 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Xuân Quang<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Xuân Quang<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP .........................................................................................................1<br /> 1.1. Tổng quan về phân tích cấu trúc tài chính .........................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp .......................................................1<br /> 1.1.2. Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp ......................................1<br /> 1.1.3. Ý nghĩa phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp ..........................................1<br /> 1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp .........................2<br /> 1.1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.................................................................2<br /> 1.1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp .................................................................4<br /> 1.2. Tài liệu sử dụng để phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp .......................5<br /> 1.2.1. Bảng cân đối kế toán ........................................................................................... 5<br /> 1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh ................................................................................6<br /> 1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ..................................................................................6<br /> 1.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính ...........................................................................7<br /> 1.2.5. Các nguồn thông tin khác ...................................................................................8<br /> 1.2.5.1. Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế........................................................... 8<br /> 1.2.5.2. Thông tin theo ngành ..........................................................................................8<br /> 1.2.5.3. Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp..........................................8<br /> 1.3. Phƣơng pháp sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp........8<br /> 1.3.1. Phương pháp so sánh ..........................................................................................8<br /> 1.3.2. Phương pháp loại trừ ........................................................................................10<br /> 1.3.3. Phương pháp phân tích tương quan ................................................................ 11<br /> 1.3.4. Phương pháp cân đối liên hệ ............................................................................11<br /> 1.4. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp ......................................12<br /> 1.4.1. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp...................................................12<br /> 1.4.1.1. Khái quát chung về cấu trúc tài sản .................................................................12<br /> 1.4.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản............................................................. 13<br /> 1.4.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp ............................................15<br /> 1.4.2.1. Khái quát chung về cấu trúc nguồn vốn ........................................................... 15<br /> 1.4.2.2. Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc nguồn vốn.......................................................15<br /> 1.4.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp ...........17<br /> 1.4.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn .......................17<br /> 1.4.4. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp .............................................18<br /> 1.4.4.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp .....................................18<br /> 1.4.4.2. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn ..................................................19<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản