intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – Bộ Quốc Phòng

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
24
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – Bộ Quốc Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tập trung vào những nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp, thực trạng quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9, giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại xí nghiệp 9, kết luận và kiến nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – Bộ Quốc Phòng

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI<br /> <br /> QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> TẠI XÍ NGHIỆP 9 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 319<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐỖ THỊ DUNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A22178<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI<br /> <br /> QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> TẠI XÍ NGHIỆP 9 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 319<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> :<br /> :<br /> :<br /> :<br /> <br /> Ths. Chu Thị Thu Thủy<br /> Đỗ Thị Dung<br /> A22178<br /> Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2015<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong thời gian thực hiện và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được<br /> sự giúp đỡ cũng như động viên từ nhiều phía. Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân<br /> thành tới giáo viên hướng dẫn của em – ThS. Chu Thị Thu Thủy. Cô chính là người<br /> đã tận tình chỉ bảo, trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực<br /> hiện khóa luận này. Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khóa luận này, gửi lời<br /> cảm ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy tại trường Đại học Thăng<br /> Long, những người đã truyền đạt cho em các kiến thức về kinh tế từ những môn học<br /> cơ bản nhất, giúp em có được nền tảng về chuyên ngành học như hiện tại để có thể<br /> hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và những người<br /> bạn của em đã luôn bên cạnh, giúp đỡ và ủng hộ em trong suốt thời gian thực hiện<br /> khóa luận.<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là tự do bản thân thực hiên có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chéo các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đỗ Thị Dung<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................... 1<br /> 1.1. Chi phí sản xuất .....................................................................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm .............................................................................................................1<br /> 1.1.2. Phân loại ..............................................................................................................1<br /> 1.1.2.1. Phân loại theo nội dung kinh tế: .......................................................................1<br /> 1.1.2.2. Phân loại theo mục đích công dụng: .................................................................2<br /> 1.1.2.3. Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng sản phẩm, công việc,<br /> lao vụ: ..............................................................................................................................3<br /> 1.1.2.4. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí: ....................................................4<br /> 1.2. Quản lý chi phí sản xuất .......................................................................................5<br /> 1.2.1. Khái niệm quản lý chi phí sản xuất ....................................................................5<br /> 1.2.2. Nội dung quản lý chi phí sản xuất ......................................................................5<br /> 1.2.2.1. Ước tính chi phí sản xuất: .................................................................................5<br /> 1.2.2.2. Phân tích chi phí – sản lượng – lợi nhuận ........................................................8<br /> 1.2.2.3. Xác định ngân sách ..........................................................................................20<br /> 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp ..............22<br /> 1.2.3.1. Mức giảm sản xuất dư thừa .............................................................................22<br /> 1.2.3.2. Mức giảm khiếm khuyết sản phẩm ..................................................................24<br /> 1.2.3.3. Dự trữ tồn kho..................................................................................................25<br /> 1.2.3.4. Thời gian sản xuất: ...........................................................................................26<br /> 1.2.3.5. Mức giảm giá thành ..........................................................................................27<br /> 1.2.3.6. Một số chỉ tiêu khác .........................................................................................27<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản lý chi phí sản xuất .......................................28<br /> 1.3.1. Nhân tố khách quan ..........................................................................................28<br /> 1.3.2. Nhân tố chủ quan ..............................................................................................28<br /> <br /> CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ<br /> NGHIỆP 9 .......................................................................................................... 30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản