intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
44
lượt xem
15
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung phân tích thực trạng tài chính của công ty từ đó đưa ra những nguyên nhân về sự biến động tài chính giai đoạn 2010 - 2012. Cùng với đó đưa ra những ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp và đưa ra một số biện pháp giúp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> :Th.s Ngô Thị Quyên<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> :Phan Thị Phƣợng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> :A16852<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> :Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô của trường Đại học Thăng<br /> Long đã tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận này. Đặc biệt em xin gửi lời cảm<br /> ơn sâu sắc tới cô giáo Ths.Ngô Thị Quyên đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong<br /> suốt quá trình làm khóa luận.<br /> Do kiến thức thực tiễn và trình độ lý luận vẫn còn hạn chế nên khóa luận không<br /> tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến phê bình và đóng<br /> góp của các thầy cô để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> Trang<br /> <br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP ...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1.<br /> Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệpError!<br /> defined.<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệpError!<br /> <br /> Bookmark<br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.1.3.<br /> <br /> Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệpError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.1.4.<br /> Số liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.4.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp....... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.5.<br /> <br /> Phương pháp phân tích ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Phân tích các báo cáo tài chính .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1.1. Phân tích tài chính qua bảng cân đối kế toánError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2.1.2. Phân tích Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanhError!<br /> not defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> 1.2.1.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2.<br /> <br /> Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chínhError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của<br /> DN<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi của doanh nghiệp Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ảnh hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA Công ty cổ phần<br /> TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA<br /> PHÁT ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1.<br /> <br /> Giới thiệu chung về công ty ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Hòa Phát ... Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.3.<br /> <br /> Đặc điểm ngành nghề kinh doanh ...... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.4.<br /> Cơ cấu tổ chức bộ máy của tập đoàn Hòa PhátError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ. ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP<br /> ĐOÀN HÒA PHÁT ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.<br /> Phân tích các báo cáo tài chính giai đoạn 2010 - 2012 ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán ........... Error! Bookmark not defined.<br /> (Nguồn: số liệu tính từ báo cáo tài chính) .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.<br /> Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chínhError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình và khả năng thanh toán của<br /> công ty Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn của<br /> công ty Error! Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản