intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Thịnh

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
51
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận gồm có 3 phần chính như sau: Chương 1, cơ sở lý luận về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Thịnh; chương 3, một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Thịnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Thịnh

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ<br /> XÂY DỰNG THÁI THỊNH<br /> <br /> SINH VIÊN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : PHẠM THIÊN PHƢƠNG<br /> : A16513<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ<br /> XÂY DỰNG THÁI THỊNH<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn<br /> Sinh viên<br /> <br /> : Ths.Nguyễn Thị Thanh Thảo<br /> : Phạm Thiên Phƣơng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : A16513<br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin chân thành cảm ơn các cô chú cán bộ, các anh chị nhân viên trong Công<br /> ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Thịnh đã cung cấp, chỉ bảo, giúp đỡ em rất nhiều<br /> trong việc cung cấp tài liệu, tạo điều kiện cho em có thể hoàn thành Khóa luận này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh<br /> Thảo, cô đã giúp đỡ em, hướng dẫn tận tình, chỉ ra những chỗ sai, những điều còn<br /> thiếu xót trong quá trình làm Khóa luận, giúp em có thể hoàn thành đề tài này.<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đề tài Khóa luận này do tôi thực hiện, với sự giúp đỡ, hướng<br /> dẫn của ban lãnh đạo, các anh chị, cô chú trong Công ty Cổ phần xây dựng Thái<br /> Thịnh, ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn là Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh<br /> Thảo, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào. Các thông tin trong Khóa luận đều có dẫn<br /> chứng, nguồn gốc rõ ràng.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.<br /> Sinh viên<br /> <br /> Phạm Thiên Phương<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬNVỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> TRONG DOANH NGHIỆP .......................................................................................... 1<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về vốn của doanh nghiệp ................................................................ 1<br /> 1.1.1. Khái niệm .............................................................................................................. 1<br /> 1.1.2. Phân l<br /> <br /> ........................................................................................................ 2<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp .................................................................... 6<br /> 1.2. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp .......................................................... 6<br /> 1.2.1.Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn .................................................................... 6<br /> 1.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn ............................................ 8<br /> 1.2.3. Hệ thống Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ...................................... 9<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ............ 13<br /> 1.3.1. Những nhân tố chủ quan ................................................................................... 13<br /> 1.3.2. Những nhân tố khách quan:.............................................................................. 14<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THÁI THỊNH .................................................... 16<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng Thái Thịnh .............. 16<br /> 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng<br /> Thái Thịnh .................................................................................................................... 16<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ........................... 18<br /> 2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ<br /> xây dựng Thái Thịnh ................................................................................................... 19<br /> 2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty........................................ 19<br /> 2.2.2. Phân tích tình hình tài sản của công ty ............................................................. 24<br /> 2.3. Thực trạng hoạt động sử dụng vốn của công ty Cổ phần đầu tƣ xây dựng<br /> Thái Thịnh .................................................................................................................... 28<br /> 2.3.1. Thực trạng cơ cấu vốn ....................................................................................... 28<br /> 2.3.2. Hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn của công ty ................................................ 29<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản