intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng vốn

Xem 1-20 trên 8419 kết quả Sử dụng vốn
 • Mục tiêu của đề tài "Quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Khoáng sản Phú Yên" là hệ thống hoá cơ sở lý luận về hiệu quả, hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Phú Yên; đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần Khoáng sản Phú Yên; đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động ở Công ty cổ phần Khoáng sản Phú Yên.

  pdf108p starandsky02 19-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn và các quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán thặng dư (thâm hụt) của các hoạt động; kế toán nguồn vốn kinh doanh; kế toán nguồn cải cách tiền lương; kế toán các quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p diepvunhi 17-01-2023 38 1   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 4: Kế toán nguồn vốn và các quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán thặng dư (thâm hụt) của các hoạt động; kế toán nguồn vốn kinh doanh; kế toán nguồn cải cách tiền lương; kế toán các quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội tới khả năng phục hồi chuỗi cung ứng cung cấp sự hiểu biết đầy đủ về vốn xã hội bằng cách đi sâu vào vai trò của vốn cấu trúc, vốn quan hệ và vốn nhận thức trong việc xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng; Nghiên cứu nhấn mạnh rằng các công ty trong chuỗi cung ứng cần xây dựng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng để duy trì và nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng bằng cách sử dụng nguồn vốn xã hội của họ.

  pdf4p visirius 19-01-2023 19 1   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh. Chương này cùng cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và ý nghĩa phân tích hiệu quả kinh doanh; hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh; phân tích hiệu quả sử dụng tài sản; phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn; phân tích hiệu quả hoạt động; phân tích hiệu quả sử dụng chi phí; phân tích hiệu quả kinh doanh trong công ty cổ phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p diepvunhi 17-01-2023 4 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu, phân tích nguyên nhân của những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, luận văn nghiên cứu đề xuất các giải pháp để tăng cường hơn nữa công tác này, nhằm góp phần sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn của nhà nước cho việc đầu tư xây dựng trên địa bàn.

  pdf96p tranngochai85 12-01-2023 97 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án là hệ thống hoá và hoàn thiện các vấn đề lý luận về quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA để trên cơ sở đó phân tích, đánh giá và làm rõ thực trạng quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA ở Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế cùng các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp về quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

  pdf164p tranghong0906 02-01-2023 11 3   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài "Nghiên cứu tác động của phát triển bền vững doanh nghiệp đến chi phí sử dụng vốn tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam" là tìm hiểu về tác động của phát triển bền vững doanh nghiệp đến CPSD vốn của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn của DN.

  pdf175p tranghong0906 02-01-2023 5 2   Download

 • Nghiên cứu "Mô hình Tobit phân tích tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam" sử dụng cách tiếp cận màng bao dữ liệu DEA để ước lượng hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2018. Đồng thời nghiên cứu đã chia các doanh nghiệp ra thành ba nhóm theo loại hình sở hữu và xây dựng mô hình Tobit trên toàn mẫu cũng như trên các mẫu nhỏ.

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng bài toán tối ưu trong mô hình tăng trưởng kinh tế có yếu tố vốn con người" nghiên cứu một số mô hình tăng trưởng lý thuyết tân cổ điển có yếu tố vốn con người và sử dụng kĩ thuật giải bài toán tối ưu để phân tích nghiệm. Kết quả cho thấy các biện pháp như giáo dục, đào tạo, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo giúp gia tăng chất lượng vốn con người, góp phần quan trọng đến sự tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hạ tầng kỹ thuật đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Kế hoạch ngân sách và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhân lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf97p vigeorge 23-12-2022 13 1   Download

 • Tài liệu "Tiếng Anh ngành Công nghệ hóa dầu" cung cấp cho bạn đọc, đặc biết là sinh viên chuyên ngành Hóa dầu một số vốn từ và thành ngữ tiếng Anh thường được sử dụng trong chuyên ngành Công nghệ lọc - hóa dầu. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Crude oil; Downstream of production; Refining processes; Finising processes; Refinery products;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf40p viwmotors 13-12-2022 8 2   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số báo chí – Chuyển đổi từ nhận thức" trình bày sự thay đổi tư duy trong chuyển đổi số lĩnh vực báo chí; chuyển đổi số ở VOV; chiến lược chuyển đổi số = công nghệ +vốn đầu tư + con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • (NB) Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và vật tư hàng hoá; Kế toán TSCĐ, XDCB và đầu tư tài chính dài hạn; Kế toán các khoản thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu và chi trong đơn vị HCSN; Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p trangxanh0906 27-12-2022 20 2   Download

 • (NB) Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế chính trị; sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa; tái sản xuất xã hội; tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận doanh nghiệp; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p trangxanh0906 27-12-2022 16 6   Download

 • Bài viết "Đặc tính xúc tác của vật liệu ghép hematin" tập trung nghiên cứu tìm hiểu về các ứng dụng của vật liệu ghép hematin trong các ứng dụng y sinh. Nghiên cứu tổng hợp và sử dụng hệ liên hợp dendrimer PAMAM-hematin như là chất xúc tác thay thế enzyme HRP trong quá trình tạo hidrogel ứng dụng trong y sinh. Hệ chất xúc tác tạo thành khắc phục được các nhược điểm vốn có của hematin. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đối tượng kế toán" trình bày các nội dung chính về: Khái quát chung về đối tượng kế toán; Tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp; Sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp; Các hoạt động của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng tại đây.

  pdf20p phuongyen205 21-12-2022 4 1   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ "Tăng cường huy động tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1" nêu lên tầm qua trọng của hoạt động huy động huy động tiền gửi từ dân cư đối với khách hàng cá nhân: là một kênh tiết kiệm và đầu tư, cung cấp nơi an toàn cho việc cất trữ và tích lũy vốn tạm thời, có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ NH khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p phuongyen205 21-12-2022 4 1   Download

 • "Giáo trình mô đun Tài chính doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" bao gồm các bài sau: Chương 1. Nguồn tài trợ và chi phí sử dụng vốn; Chương 2. Lãi suất và giá trị tiền tệ theo thời gian; Chương 3. Đầu tư dài hạn; Chương 4. Kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp; Chương 5. Thâu tóm, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p phuongyen205 22-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết Thực trạng sử dụng vốn tự nhiên đất cho phát triển nông nghiệp (trường hợp huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) trình bày việc sử dụng các nguồn vốn còn những hạn chế, chủ yếu tập trung khai thác tiềm năng tài nguyên đất, nước chưa tương xứng với tiềm năng vốn tự nhiên. Vì vậy, cần có những giải pháp phát huy giá trị của vốn tự nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp bền vững của huyện.

  pdf9p vifred 22-12-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng vốn
p_strCode=sudungvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2