intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Điện lực Hà Nội

Chia sẻ: Yo Yo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
23
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Điện lực Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc khóa luận gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội; chương 3, một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Điện lực Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> -------o0o------<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI :<br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH<br /> TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH<br /> ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : TRẦN THU TRANG<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A16409<br /> <br /> CHUYÊN NGHÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> -------o0o------<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI :<br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH<br /> TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH<br /> ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Phạm Thị Hoa<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Trần Thu Trang<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A16409<br /> <br /> Chuyên nghành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trường<br /> Đại Học Thăng Long, đặc biệt là giảng viên TS. Phạm Thị Hoa cùng các bác, cô chú<br /> và anh chị trong công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội đã tận<br /> tình giúp đỡ em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô<br /> giáo giảng dạy trong truờng đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực<br /> hiện khoá luận và cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương<br /> lai.<br /> Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót và<br /> hạn chế, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo để khoá luận của em<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Trần Thu Trang<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự<br /> hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Trần Thu Trang<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu viết tắt<br /> BCDKT<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> CBCNV<br /> CNV<br /> <br /> Cán bộ công nhân viên<br /> Công nhân viên<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> SXKD<br /> T.P<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> Thành phố<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> TSNH<br /> VCSH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản