intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

9 tài liệu về luật đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | 8 tài liệu

1.213
lượt xem
139
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

9 tài liệu về luật đầu tư nước ngoài
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lưu

Tài liệu trong BST: 9 tài liệu về luật đầu tư nước ngoài

 1. Luật đầu tư nước ngoài tại 'Việt Nam'

  doc 18p 1837 255

  Luật này quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước

 2. Nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc 56p 457 147

  Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư

 3. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  pdf 19p 785 137

  7- "Doanh nghiệp liên doanh" là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nớc ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu t nớc ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. ...

 4. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SỐ 18/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000

  pdf 6p 365 44

  Tham khảo tài liệu 'luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt nam số 18/2000/qh10 ngày 09 tháng 6 năm 2000', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Luật số 18/2000/QH10

  doc 8p 127 9

  Tham khảo tài liệu 'luật số 18/2000/qh10', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996

  doc 20p 320 97

  Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 52-L/CTN ngày 12 tháng 11 năm 1996. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 7. Quy định về Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  pdf 16p 130 19

  Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế quốc dân trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương I Những quy định chung Điều 1 Nhà nước Công hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2