intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BỘ LUẬTVỀ XÉT XỬ SƠ THẨM

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

1.059
lượt xem
163
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

BỘ LUẬTVỀ XÉT XỬ SƠ THẨM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xét xử sơ thẩm là tòa án xử vụ án ấy lần thứ nhất. Nếu bị cáo không chấp nhận bản án đã tuyên trong xét xử sơ thẩm thì khán án lên tòa án có cấp cao hơn , tòa sẽ xử lại đó là phúc thẩm . Nếu cũng không chấp nhận thì có quyền khán án lên TòaThượng Thẩm . Tòa thượng thẩm là cuối cùng .

Lưu

Tài liệu trong BST: BỘ LUẬTVỀ XÉT XỬ SƠ THẨM

 1. Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP

  doc 38p 183 26

  Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ tư "xét xử phúc thẩm" của bộ luật tố tụng hình sự

 2. Quyết định số 100/NN-BVTV/QĐ

  pdf 17p 68 6

  Quyết định số 100/NN-BVTV/QĐ về việc ban hành quy định về thủ tục thẩm định sản xuất, gia công đăng ký, xuất, nhập khẩu, lưu chứa, tiêu huỷ, nhãn thuốc, bao bì đóng gói và quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

 3. Thông tư số 90/2005/TT-BTC

  pdf 7p 148 8

  Thông tư số 90/2005/TT-BTC về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

 4. Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP

  pdf 34p 269 49

  Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán nhân dân tối cao ban hành

 5. NGHỊ QUYẾT Số: 04/2004/NQ-HĐTP

  doc 32p 828 75

  NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 04/2004/NQ-HĐTP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ BA “XÉT XỬ SƠ THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 6. Thông tư số 166/2010/TT-BTC

  pdf 6p 69 4

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2