intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ văn bản luật về sở hữu công nghiệp

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.288
lượt xem
218
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Bộ văn bản luật về sở hữu công nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Quyền của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: - Sử dụng, cho phép người khác sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp. - Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. - Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp (Điều 4.4 Luật SHTT)

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ văn bản luật về sở hữu công nghiệp

 1. Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND

  pdf 11p 107 7

  Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công tác quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

 2. Chương 3: Quyền sở hữu công nghiệp

  pdf 29p 307 68

  Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu rõ hơn về quyền sở hữu công nghiệp.

 3. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

  doc 21p 197 32

  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

 4. Nghị định 06/2001/NĐ-CP

  pdf 17p 112 7

  Nghị định 06/2001/NĐ-CP về sở hữu công nghiệp do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

 5. Nghị định số 54/2000/NĐ-CP

  pdf 12p 154 9

  Nghị định số 54/2000/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh liên quan tới sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành

 6. Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT

  pdf 22p 70 3

  Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

 7. Pháp lệnh số 13-LCT/HĐNN8

  pdf 11p 132 8

  Pháp lệnh số 13-LCT/HĐNN8 về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Hội đồng Nhà nước ban hành

 8. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

  pdf 29p 293 88

  Văn kiện Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp được thông qua ngày 20/3/1883, được sửa đổi tại Brussels ngày 14/12/1900, tại Washington ngày 2/6/1911, tại LaHay ngày 6/11/1925, tại London ngày 2/6/1934, tại Lisbon ngày 31/10/1958 và tại Stockholm ngày 14/7/1967, và được tổng sửa đổi ngày 28/9/1979.

 9. Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN

  doc 52p 133 14

  Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 10. Thông báo số 411/TB-SHTT

  pdf 2p 115 7

  Thông báo số 411/TB-SHTT về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

 11. Thông tư số 22/2009/TT-BTC

  pdf 13p 127 6

  Thông tư số 22/2009/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

 12. Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN

  doc 14p 96 7

  Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN về việc hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 13. Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND

  pdf 10p 88 5

  Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

 14. Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 43 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2