Các bài giảng Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp hay nhất

Chia sẻ: Tran Nghi Kim | Ngày: | 8 tài liệu

0
690
lượt xem
45
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Các bài giảng Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm những bài giảng hay nhất dành cho các bạn sinh viên kinh tế trong quá trình học tập bộ môn.

Lưu
Với các bài giảng Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp các bạn sinh viên sẽ được hệ thống những kiến thức căn bản về nội dung công tác Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bộ sưu tập gồm các bài giảng về: Hệ thống báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính, phân tích cấu trúc tài chính & tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh, ...

Tài liệu trong BST: Các bài giảng Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp hay nhất

 1. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

  ppt 39p 159 37

  Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính - BCTC phản ánh tổng quát về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, và dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp. BCTC đáp ứng nhu cầu thông tin cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

 2. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 2

  ppt 34p 141 28

  Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính - Phân tích báo cáo tài chính nhằm: Kiểm tra mối quan hệ giữa các con số trên các BCTC và phát hiện xu hướng biến động của các con số đó; Sử dụng số liệu quá khứ để dự đoán về tình hình tương lai; Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra các vấn đề cần tháo gỡ.

 3. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 3

  ppt 29p 123 26

  Chương 3: Phân tích cấu trúc tài chính & tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh - Cấu trúc tài chính là cơ cấu các loại nguồn vốn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp. Mục tiêu phân tích: Xem xét việc huy động & sử dụng vốn của DN. Tài liệu phân tích: Bảng cân đối kế toán.

 4. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 4

  ppt 27p 86 10

  Chương 4: Phân tích tình hình & khả năng thanh toán - Phân tích tình hình thanh toán gồm: Đánh giá khái quát; Phân tích tình hình thanh toán với người mua; Phân tích tình hình thanh toán với người bán.

 5. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 5

  ppt 26p 117 18

  Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh - Nội dung bài giảng chương 5 gồm: Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

 6. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 7

  ppt 25p 96 12

  Chương 7: Phân tích các chủ đề đặc biệt - Bài giảng cung cấp các kiến thức phân tích báo cáo tài chính về: Phân tích dưới góc độ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính và phá sản doanh nghiệp.

 7. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 8

  ppt 44p 100 19

  Chương 8: Phân tích triển vọng - Nội dung gồm: Dự báo tài chính; Định giá doanh nghiệp. Mục đích của 2 hoạt động nhằm: Nhìn trước về tương lai của DN, chủ động trong kế hoạch tài chính (tìm nguồn huy động vốn, tìm địa chỉ sử dụng vốn); Cơ sở cho các quyết định kinh doanh, mua, bán DN, cổ phần hoá DNNN, mua, bán cổ phiếu, các dự án đầu tư.

Đồng bộ tài khoản