intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

2.190
lượt xem
415
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự; công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên.

Lưu

Tài liệu trong BST: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

 1. LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ SỐ 43/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

  pdf 5p 2491 161

  Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự: 1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 12 Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”. 2. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 14 Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ...

 2. Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND

  pdf 4p 99 4

  CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; TUYỂN SINH QUÂN SỰ; ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2013

 3. Chỉ thị số 18/CT-UBND

  pdf 2p 66 3

  CHỈ THỊ VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2012

 4. Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQPBGDĐT

  pdf 6p 185 9

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ VÀ MIỄN GỌI NHẬP NGŨ THỜI BÌNH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NAM TRONG ĐỘ TUỔI GỌI NHẬP NGŨ

 5. Nghị định số 42/2011/NĐ-CP

  pdf 7p 66 1

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CÔNG DÂN THUỘC DIỆN LÀM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐƯỢC MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI CHIẾN CHÍNH PHỦ

 6. Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND

  pdf 5p 119 4

  CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2011

 7. Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND

  pdf 6p 132 12

  CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ; CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4

 8. Thông tư Số: 167/2010/TT-BQP

  pdf 7p 337 33

  THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ HÀNG NĂM BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

 9. Chỉ thị Số: 26/CT-UBND

  pdf 3p 65 3

  CHỈ THỊ VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2011

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2