Cùng học Kiểm toán với bộ bài giảng cực hay của TS. Trần Phước

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 8 tài liệu

0
963
lượt xem
59
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Cùng học Kiểm toán với bộ bài giảng cực hay của TS. Trần Phước
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng của TS. Trần Phước giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh giúp sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán hiểu sâu hơn về môn học này.

Lưu
Bộ bài giảng trình bày khoa học, dễ hiểu với sinh viên đang học nhập môn kiểm toán. Trải qua một quá trình phát triển lâu dài của nghề kiểm toán, cho đến nay chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng: Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, bằng hệ thống phương pháp kĩ thuật riêng của kiểm toán, do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.

Tài liệu trong BST: Cùng học Kiểm toán với bộ bài giảng cực hay của TS. Trần Phước

 1. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 1

  pdf 35p 92 8

  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích được bản chất của hoạt động kiểm toán. Phân biệt các loại hình kiểm toán. Trình bày những nội dung cơ bản của môi trường kiểm toán.

 2. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 2 Các khái niệm trong kiểm toán

  pdf 95p 96 15

  Bằng chứng kiểm toán: Là tất cả các tài liệu, thông tin do kế toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kế toán viên hình thành nên ý kiến của mình.

 3. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 2.2 Hệ thống kiểm soát nội bô

  pdf 15p 146 48

  Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ là một quá trình do ban giám đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị chi phối, được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện các mục tiêu.

 4. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 2.4 Rủi ro kiểm toán

  pdf 8p 105 16

  Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện, do đây là một công việc khó và đòi hỏi trình độ phán xét của kiểm toán viên cần đạt ở mức độ khá cao.

 5. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 2.5 Gian lận và sai sót

  pdf 14p 73 12

  Kiểm toán là công việc kiểm tra, xác minh tính trung thực và hộ lý của các báo cáo tài chính đó. Kiểm toán giúp công chúng quan tâm có thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của một công ty.

 6. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 3 Các phương pháp kiểm toán

  pdf 50p 177 36

  Khái niệm: Phương pháp kiểm toán chứng từ là phương pháp trong đó kiểm toán viên dựa trên phần thông tin tài chính được phản ánh ở trên các tài liệu kế toán để thu thập bằng chứng. Thực ra có thể coi phương pháp kiểm toán chứng từ như một phân hệ bao gồm những phương pháp kiểm toán.

 7. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 4.1 Lập kế hoạch kiểm toán

  pdf 17p 88 8

  Ý nghĩa trọng yếu của lập kế hoạch kiểm toán: xác định nội dung, lịch trình và phạm vi thủ tục kiểm toán. Đánh giá ảnh hưởng của các sai sót.

 8. Bài giảng Tổng quan kiểm toán (TS Trần Phước) - Chương 4.2 Hoàn thành kiểm toán

  pdf 30p 90 11

  Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của một cuộc kiểm toán độc lập, là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán độc lập và công bố nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.

Đồng bộ tài khoản