Giáo trình và bài giảng môn tâm lý học nhân cách hay nhất

Chia sẻ: Pham Tran Bi | Ngày: | 14 tài liệu

0
995
lượt xem
34
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Giáo trình và bài giảng môn tâm lý học nhân cách hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học nhân cách bao gồm các kiến thức cơ bản, chuyên sâu về hoạt động nhận thức của cá nhân; các thành tựu hiện đại và cập nhật về nhận thức trong tâm lý học. Bộ sưu tập giúp sinh các bạn sinh viên tìm hiểu những khái niệm cơ bản của tâm lý nhân cách; quá trình hình thành và con đường phát triển nhân cách.

Lưu

Tài liệu trong BST: Giáo trình và bài giảng môn tâm lý học nhân cách hay nhất

 1. Bài giảng về Tâm lý học: Chương 1. Tâm lý học là một khoa học - TS. Trần Thanh Toàn

  ppt 59p 92 19

  Tâm lý con người luôn gắn liền với hoạt động của họ •Tất cả những hiện tượng: nhìn, nghe, suy nghĩ, tưởng tượng, trí nhớ đều là những hiện tượng tâm lý. Chúng hợp thành lĩnh vực hoạt động nhận thức của con người. •Khi đã nhận thức được sự vật, hiện tượng xung quanh mình, chúng ta thường tỏ thái độ với chúng.

 2. Bài giảng Tâm lý học : Chương 3. Nhân cách và hình thành nhân cách - TS. Trần Thanh Toàn

  ppt 27p 191 43

  Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính Tâm lý của con người, biểu hiện ở bản sắc và giá trị XH của người ấy. Nhân cách là tổng hòa không phải mọi đặc điểm cá thể của con người, mà chỉ những đặc điểm nào qui định con người như là một thành viên của xã hội, một người lao động, một nhà hoạt động có ý thức.

 3. Bài giảng về Tâm lý học: Chương 4. Hoạt động nhận thức - TS. Trần Thanh Toàn

  ppt 59p 134 27

  Vai trò của cảm giác: -Cảm giác là hình thức định hướng đầu tiên của con người. -Cảm giác là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các hình thức nhận thức cao hơn. -Cảm giác là điều kiện quan trọng để đảm bảo trạng thái hoạt động của vỏ não -Cảm giác là con đường nhận thức hiện tượng khách quan đặc biệt của người khuyết tật.

 4. Bài giảng Tâm lý học: Chương 5. Tình cảm nhân cách - TS. Trần Thanh Toàn

  ppt 20p 74 13

  Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với những sự vật, hiện tượng có liên quan tới nhu cầu và động cơ của họ. Tình cảm là thuộc tính tâm lí, là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với những ưự vật hiện tượng có liên quan đến nhu cầu và động cơ của họ.

 5. Bài giảng Tâm lý học: Chương 6. Ý chí và hình thức tâm lý điều chỉnh hành vi - TS. Trần Thanh Toàn

  ppt 9p 92 14

  Đặc điểm của hành động ý chí: Nguồn kích thích hành động ý chí không trực tiếp quyết định hành động bằng cường độ vật lý mà thông qua cơ chế động cơ hoá hành động, trong đó chủ thể nhận thức ý nghĩa của kích thích để từ đó quyết định có hành động hay không? ...

 6. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý: Tập 1 - Dương Thiệu Tống

  doc 254p 326 109

  Các công trình nghiên cứu này cũng có một số lợi ích nhất định, nhưng dường như chưa đóng góp được nhiều cho việc giới quyết các vấn đề giáo dục thực tiễn, cũng như chưa làm phong phú thêm các bài giảng về lý luận giáo dục, tâm lý sư phạm, tâm lý các lứa tuổi Việt nam, lý luận giảng dạy và học tập...

 7. Bài giảng Tâm lý học nhân cách - ThS. Phạm Thị Xuân Cúc

  ppt 59p 447 150

  Mục tiêu Bài giảng Tâm lý học nhân cách: Nêu khái niệm về nhân cách, các khái niệm có liên quan & các đặc điểm của nhân cách; trình bày sự hình thành & phát triển nhân cách, các yếu tố ảnh hưởng; trình bày các thuộc tính của nhân cách; ứng dụng vào thực tế LS.

 8. Bài giảng: Bài 5. Nhân cách người lãnh đạo

  ppt 24p 846 368

  Đặc điểm: • Quản lý được thực hiện trong 1 nhóm • Quản lý bao gồm chỉ huy và tạo điều kiện cho người khác thực hiện mục tiêu • Quản lý gồm 2 bộ phận cấu thành: – Chủ thể quản lý và đối tượng quản lý • Chủ thể quản lý và đối tượng quản lý là con người có ý thức • Là sự phối hợp có tổ chức và thống nhất

 9. Môn Tâm lý học nhân cách

  doc 19p 518 185

  1. Khái niệm Nhân cách: Nhân cách là tổ hợp những đặc điểm, những thuộc tính Tâm lý của cá nhân, biểu hiện bản sắc và giá trị xã hội của con người. 2. Khái niệm Hứng thú * Hứng thú là sự thích thú, say mê của con người đối với một hoạt động nào đó.

 10. Tâm lý học đại cương - Bài 3

  ppt 20p 319 70

  Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính TL của một con người, biểu hiện ở bản sắc và giá trị XH của người ấy. Nhân cách là tổng hòa không phải mọi đặc điểm cá thể của con người, mà chỉ những đặc điểm nào qui định con người như là một thành viên của XH, như là một CD, một người LĐ, một nhà HĐ có ý thức

 11. Bài giảng Tâm lý học - Chương 10 Nhân cách và sự hình thành nhân cách - GV. Nguyễn Xuân Long

  ppt 43p 604 163

  Khái niệm nhân cách: trong tâm lý học Nhân cách là tổ hợp những đặc điểm thuộc tính tâm lý của cá nhân biểu hiện bản sắc và giá trị xã hội của con người. Các đặc điểm cơ bản của nhân cách: tính ổn định; tính thống nhất; tính giao lưu; tính tích cực.

 12. Bài giảng Tâm lý học đại cương - GV. Nguyễn Thị Đỗ Quyên

  ppt 226p 1630 673

  Bài giảng "Tâm lý học đại cương" do GV. Nguyễn Thị Đỗ Quyên biên soạn trình có kết cấu các chương sau đây: chương 1 - khái quát về khoa học tâm lý; chương 2 - cơ sở và sự hình thành, phát triển của tâm lý; chường 3 - hoạt động nhận thức; chương 4 - tình cảm và ý chí; chương 5 - nhân cách; chương 6 - một số hiện tượng tâm lý xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

 13. Giáo trình: Tư vấn tâm lý

  pdf 76p 154 76

  Nhu cầu tham khảo ý kiến người khác để giải quyết những vấn nạn cá nhân là một nhu cầu đã có từ thượng cổ, có lẽ từ khi con người có được ngôn ngữ. Bạn bè tâm sự cùng nhau; anh chị em chia xẻ vui buồn; vợ chồng, ông bà, cha mẹ cùng nhau bàn bạc để tìm cách giải quyết một vấn đề của gia đình; tham khảo ý kiến chỉ bảo của các nhà tu…

 14. Bài giảng Giáo dục và phát triển nhân cách

  ppt 20p 65 14

  Bài giảng Giáo dục và phát triển nhân cách hướng đến trình bày các nội dung nghiên cứu chính: Di truyền, môi trường, giáo dục, hoạt động và giao tiếp. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

Đồng bộ tài khoản