intTypePromotion=1
ADSENSE

MỘT SỐ ĐIỀU LỆ VỀ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.152
lượt xem
153
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

MỘT SỐ ĐIỀU LỆ VỀ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ ĐIỀU LỆ VỀ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Nghị định số 102/2009/ NĐ-CP

  pdf 65p 308 55

  Nghị định số 102/2009/ NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 2. Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND

  pdf 24p 46 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

 3. Quyết định số 927/QĐ-BXD

  pdf 2p 75 2

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 927/qđ-bxd', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND

  pdf 8p 73 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 5. Thông tư 06/2011/TT-BTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  doc 16p 189 38

  Thông tư này quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là lập và quản lý chi phí), bao gồm: tổng mức đầu tư, tổng dự toán các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 6. Quyết định số 1987/QĐ-BTTTT

  pdf 22p 117 16

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 7. Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT

  pdf 8p 96 8

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG GIẢI QUYẾT SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, BẢO HÀNH, VẬN HÀNH CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 8. Thông tư Số: 12/2010/TT-BTTTT

  pdf 37p 141 11

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 12/2010/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 9. Nghị định Số: 102 /2009/NĐ-CP của Chính phủ

  doc 55p 191 20

  Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 10. Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  pdf 17p 62 2

  QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 11. Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 46 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2