intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

1.151
lượt xem
161
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 1. Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự số 20/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000

  pdf 9p 1323 332

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự như sau: 1. Bổ sung Điều 10a về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: "Điều 10a. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng, …

 2. Thông tư số 55/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 7p 445 42

  Thông tư số 55/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

 3. Chỉ thị 15/2004/CT-TTg

  pdf 4p 452 15

  Chỉ thị 15/2004/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 4. Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12

  pdf 6p 157 36

  Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

 5. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

  doc 20p 103 170

  LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 37/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009

 6. BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ: 19/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI

  doc 135p 1008 536

  Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ …

 7. Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTCTANDTC

  pdf 14p 84 7

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

 8. Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTPVKSNDTC-TANDTC

  pdf 10p 210 20

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TRUY NÃ

 9. Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTCTANDTC- BCA-BTP-BQP-BTCBNN&PTNT

  pdf 21p 96 6

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2