intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số mẫu đơn xin cấp giấy phép

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

4.652
lượt xem
1.016
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Một số mẫu đơn xin cấp giấy phép
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Một số mẫu đơn xin cấp giấy phép trong các lĩnh vực. Đơn từ là một trong những văn bản thường được sử dụng nhiều. Hiện nay có rất nhiều mẫu đơn được cung cấp hoặc bản sẵn, tuy nhiên nếu muốn bạn vẫn có thể tự mình thực hiện các đơn từ theo ý riêng của mình bằng cách sử dụng chương trình soạn thảo văn bản trên máy vi tính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số mẫu đơn xin cấp giấy phép

 1. BIỂU MẪU " ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO"

  doc 2p 2661 162

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo phụ lục 1THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-NN-BXD NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO MỘT CỬA LIÊN THÔNG

 2. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý hoặc thuộc các sở hữu khác )

  doc 1p 200 20

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm……. ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các sở hữu khác )

 3. Mẫu đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  pdf 2p 543 74

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2007/TT-BTC ngày 20 /12 /2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________ ...., ngày.... tháng.... năm ... ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi...

 4. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

  pdf 1p 358 32

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

 5. Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

  pdf 1p 340 15

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

 6. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

  pdf 2p 1016 130

  Tài liệu tham khảo Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số12 /2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

 7. BIỂU MẪU "ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG - Phụ lục số 9 "

  doc 2p 1577 114

  Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số 9 Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2