intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng công sản Việt Nam dành cho sinh viên

Chia sẻ: Nguyen Thi Linh Linh | Ngày: | 10 tài liệu

2.222
lượt xem
129
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng công sản Việt Nam dành cho sinh viên
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Bộ sưu tập là những bài giảng, tài liệu hướng dẫn các bạn những kiến thức nền tảng về Đường lối cách mạng Việt Nam để ôn thi tốt.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng công sản Việt Nam dành cho sinh viên

 1. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  pdf 68p 17339 4024

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Giáo trình làm rõ hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

 2. Giáo trình môn học đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  pdf 43p 721 256

  Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

 3. Đề cương bài giảng môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  doc 174p 1739 1211

  Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

 4. Giáo trình học môn Đường lối cách mạng đảng của cộng sản Việt Nam

  doc 87p 713 170

  MỤC TIÊU CHUNG: Về kiến thức: Sau khi học xong môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam sinh viên nắm được: - Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh …

 5. Bài giảng học môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  ppt 38p 709 350

  Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng tháng Tám và chủ trương Kháng chiến, kiến quốc của Đảng. Đảng, chính quyền và Chủ tịch Hồ Chí Minh giành được uy tín trong tuyệt đại đa số nhân dân. Chính phủ lâm thời (9/1945) và Chủ tịch nước Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân đồng bào.

 6. Bài giảng về Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  ppt 96p 2493 1125

  Mục tiêu của môn học: Cung cấp cho SV những nội dung cơ bản Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng; Giúp sinh viên vận dụng kiến thức để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

 7. Tài liệu hướng dẫn học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam -Trường Đại học Cần Thơ

  pdf 120p 484 108

  (NB) Tài liệu hướng dẫn học môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho sinh viên hệ đào tạo từ xa, làm sao để người học có thể tiếp cận môn học nầy một cách có hiệu quả nhất.

 8. Bài giảng Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  doc 130p 637 179

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin …

 9. Đề cương bài giảng về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  doc 62p 3792 1879

  Tham khảo sách 'đề cương bài giảng về đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Bài giảng học môn Đường lối cách mạng của Đảng

  pdf 81p 156 14

  1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 1.1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 1.2. Hoàn cảnh trong nước. nước. 2. Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2.1. Hội nghị thành lập Đảng 2.2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2