intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các văn bản Luật và nghị định về tài nguyên đất

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 11 tài liệu

1.723
lượt xem
57
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tổng hợp các văn bản Luật và nghị định về tài nguyên đất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt trong sản xuất nụng – lâm nghiệp, là phần quan trọng nhất trong môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng kinh tế, văn hóa – xó hội, an ninh – quốc phòng, là nơi tồn tại của xã hội loài người vì vậy chúng ta cần chung tay góp sức bảo vệ tài nguyên đất cho môi trường luôn sạch đẹp,

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các văn bản Luật và nghị định về tài nguyên đất

 1. Văn bản quy phạm pháp luật 04/2013/TT-BTNMT Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  pdf 27p 436 120

  Thông tư này quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường , cán bộ địa chính, xã

 2. Luật Đất đai 2003

  doc 95p 1819 381

  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 do Quốc hội bạn hành ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X. kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

 3. Dự thảo sửa đổi ,bổ sung một số điều của luật đất đai năm 2003

  pdf 29p 390 115

  Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 4. Luật Đất đai số 24-L/CTN ngày 14/07/1993

  pdf 24p 246 55

  Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là bộ phận hợp thành của môi trường sống, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là địa bàn phân bố dân cư và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội.

 5. Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành - Hội luật gia Việt Nam

  pdf 585p 550 85

  Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong việc tìm hiểu và thực hiện Luật đất đai. Nội dung cuốn sách bao gồm Luật đất đai, các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời bạn đọc tham khảo.

 6. Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 88/2009/ NĐ-CP

  pdf 25p 270 28

  Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Đất đai là đối tượng phân chia và giữ vai trò quan tọng trong việc quyết định sự phân bố va định hướng phát triển của tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường vùng đô thị . Để quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả,

 7. Luật đất đai năm 1993

  doc 11p 1760 127

  Tài liệu tham khảo Luật đất đai năm 1993 Từ khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, Việt Nam đã xây dựng lộ trình cụ thể đối với việc hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai. Chính phủ Việt Nam cho rằng việc xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại

 8. Thông tư quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất số 13/2011/TT-BTNMT

  pdf 8p 196 25

  Nếu như trong sự phát triển của mỗi con người vấn đề sức khoẻ là quan trọng nhất thì trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường nói chung – thị trường bất động sản nói riêng – các yếu tố hiệu quả, ổn định và an toàn được đặt lên hàng đầu.

 9. Văn bản luật quản lý đất đai năm 1999

  pdf 9p 446 130

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN CẤP, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐO DẠC BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và...

 10. Đổi mới hệ thống tài chính đất đai là trọng tâm của đổi mới trong luật đất đai 2003

  pdf 8p 566 159

  Nhu cầu hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về đất đai, ..... đất, tư vấn giá đất phục vụ nhu cầu của quản lý nhà nước và nhu cầu của người sử .Chức năng của môi trường tự nhiên trên trái đất là tạo cân bằng sinh thái nhằm duy trì sự sống và hoạt động bình thường của con người cũng như sinh vật.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2