intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các văn bản về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 17 tài liệu

1.195
lượt xem
199
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Tổng hợp các văn bản về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản, thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Bộ Khoa học công nghệ và môi trường qui định.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các văn bản về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

 1. Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN

  pdf 19p 137 9

  Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 2. Quyết định số 88-TĐC/QĐ

  pdf 4p 85 3

  Quyết định số 88-TĐC/QĐ về việc ban hành Quy định về việc uỷ quyền kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

 3. Quyết định số 398/QĐ

  pdf 2p 70 4

  Quyết định số 398/QĐ về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

 4. Quyết định số 397/QĐ

  pdf 9p 45 2

  Quyết định số 397/QĐ về việc ban hành "Quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

 5. Quyết định số 1604/1997/QĐ-TĐC

  pdf 14p 115 4

  Quyết định số 1604/1997/QĐ-TĐC về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 1998 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

 6. Quyết định số 2578/QĐ-TĐC

  pdf 15p 93 4

  Quyết định số 2578/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

 7. Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT

  pdf 15p 84 3

  Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 2000 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

 8. Quyết định số 14/2001/QĐ-BKHCNMT

  pdf 2p 101 4

  Quyết định số 14/2001/QĐ-BKHCNMT về việc bổ sung căn cứ kiểm tra của xăng ô tô thuộc Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

 9. Quyết định 53/2001/QĐ-BKHCNMT

  pdf 1p 65 2

  Quyết định 53/2001/QĐ-BKHCNMT về việc loại bỏ mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu ra khỏi danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

 10. Thông tư liên tịch 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ

  pdf 8p 76 1

  Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Bộ Khoa học công nghệ và môi trường - Tổng cục Hải quan ban hành

 11. Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN

  pdf 7p 56 4

  Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 12. Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

  pdf 1p 90 2

  Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu do Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2