Trọn bộ bài giảng Quản trị học của giảng viên Phùng Minh Đức

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.161
lượt xem
52
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Trọn bộ bài giảng Quản trị học của giảng viên Phùng Minh Đức
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Quản trị học của giảng viên Phùng Minh Đức Đại học Ngoại thương gồm 10 slide giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan và đầy đủ nhất về quản trị học.

Lưu
Học xong bài giảng này sinh viên hiểu được quản trị là gì? Nhà quản trị là ai? Các nhà quản trị làm gì? Các nhà quản trị giữ vai trò như thế nào trong kết quả thực hiện mục tiêu của tổ chức. Nắm được môi trường ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp. Nắm được văn hóa ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp. Chúc các bạn học tốt.

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Quản trị học của giảng viên Phùng Minh Đức

 1. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Giới thiệu

  ppt 6p 79 7

  Mục tiêu bộ bài giảng: cung cấp phương pháp luận, tư duy và nền tảng về các quan hệ quản trị trong hoạt động kinh doanh để sinh viên có thể áp dụng những nguyên tắc cơ bản của khoa học quản lý vào phân tích các vấn đề kinh tế – xã hội.

 2. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 1 Tổng quan về quản trị học

  ppt 21p 79 8

  Khái niệm: Tổ chức là tập hợp của 2 hay nhiều người cùng hoạt động trong những hình thái cơ cấu nhất định để đạt được những mục đích chung.

 3. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 2 Môi trường quản trị kinh doanh

  ppt 21p 116 21

  Môi trường quản trị kinh doanh bao gồm các yếu tố và điều kiện bên trong của tổ chức như: nguồn tài chính, nguồn nhân lực hệ thống cơ sở vật chất, văn hóa tổ chức v.v... Nhóm này giúp doanh nghiệp xác định được điểm mạnh, điểm yếu trong các hoạt động về quản trị của mình.

 4. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 3 Thông tin và quyết định quản trị

  ppt 19p 352 116

  Thông tin quản trị là những tin tức được thu nhận, cảm thụ và đánh giá là có ích cho việc ra quyết định hoặc giải quyết một vấn đề trong quản trị .

 5. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 4 Chức năng hoạch định

  ppt 27p 76 8

  Khái niệm: Hoạch định là quá trình xác định các mục tiêu và các phương thức tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó. Mục tiêu là kết quả mong muốn cuối cùng của mỗi cá nhân, bộ phận và toàn bộ tổ chức. Phương thức được thể hiện trong chiến lược và các kế hoạch.

 6. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 5 Quản trị chiến lược

  ppt 40p 87 8

  Chiến lược bao gồm những định hướng và mục tiêu dài hạn cơ bản của tổ chức và đưa ra phương án hành động và sự phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được những định hướng, mục tiêu đó.

 7. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 6 Chức năng tổ chức

  ppt 55p 130 23

  Chức năng tổ chức: là hoạt động quản trị nhằm thiết lập một hệ thống các vị trí cho mỗi cá nhân và bộ phận sao cho các cá nhân và bộ phận có thể phối hợp với nhau một cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức. Đây là quá trình nhằm xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

 8. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 7 Chức năng lãnh đạo

  ppt 30p 276 59

  Khái niệm chức năng lãnh đạo: lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng lên người khác để làm cho họ thực sự sẵn sàng và nhiệt tình phấn đấu để hoành thành những mục tiêu của tổ chức.

 9. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 8 Chức năng kiểm soát

  ppt 20p 183 47

  Khái niệm kiểm soát: kiểm soát là một tiến trình đo lường kết quả thực hiện so sánh với những điều đã được hoạch định, đồng thời sữa chữa những sai lầm để đảm bảo đạt được những mục tiêu đề ra như kế hoạch.

 10. Bài giảng Quản trị học ( Phùng Minh Đức) - Chương 9 Phong cách lãnh đạo

  ppt 28p 110 27

  Nội dng bài giảng: trình bày những cơ sở của quyền lực, lý thuyết về nhà lãnh đạo và hành vi của nhà lãnh đạo. Nêu các lý thuyết lãnh đạo tình huống.

Đồng bộ tài khoản