Tuyển tập bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều) - Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Chia sẻ: Tran Nghi Kim | Ngày: | 16 tài liệu

0
5.173
lượt xem
211
download

Đây là 16 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/16

Tuyển tập bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều) - Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bài giảng Phân tích tài chính của Nguyễn Minh Kiều theo chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright giúp sinh viên tổng quan kiến thức về quản trị tài chính.

Lưu
Bộ bài giảng Phân tích tài chính gồm 17 bài sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những kiến thức hữu ích khi học bộ môn. Các bài giảng cung cấp kiến thức về: Tổng quan quản trị tài chính, báo cáo tài chính, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, lợi nhuận và rủi ro, rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm, phân tích tài chính quốc tế...

Tài liệu trong BST: Tuyển tập bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều) - Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

 1. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 1

  pdf 17p 1340 1043

  Bài giảng phân tích tài chính - Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính giúp sinh viên tổng quan kiến thức về quản trị tài chính, mục tiêu của công ty, tổ chức công ty và chức năng quản trị tài chính. Qua bài giảng các bạn sinh viên sẽ hiểu rõ hơn các vấn đề về quản trị tài chính.

 2. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 2

  pdf 19p 1438 1159

  Bài giảng 2: Phân tích các báo cáo tài chính giúp các bạn sinh viên tổng hợp các kiến thức hữu ích về phân tích báo cáo tài chính. Mục đích của phân tích báo cáo tài chính nhằm đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của công ty từ đó có cơ sở để ra những quyết định hợp lý.

 3. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 3

  pdf 12p 1147 962

  Bài 3: Thời giá tiền tệ - Thời giá tiền tệ được sử dụng như yếu tố cốt lõi trong rất nhiều mô hình phân tích và định giá tài sản, kể cả đầu tư hữu hình lẫn đầu tư tài sản tài chính. Bài này sẽ lần lượt xem xét các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ nhằm tạo nền tảng kiến thức cho các bài sau.

 4. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 4

  pdf 12p 1006 813

  Bài 4: Định giá chứng khoán - Qua bài này học viên không chỉ được làm quen với mô hình định giá chứng khoán mà còn biết cách sử dụng mô hình này trong một số tình huống định giá và phân tích tài chính khác.

 5. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 5

  pdf 8p 955 791

  Bài 5: Lợi nhuận và rủi ro - Bài này sẽ xem xét chi tiết hơn mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, đồng thời chỉ ra cách tính lợi nhuận và rủi ro trong trường hợp đầu tư vào một danh mục bao gồm nhiều loại chứng khoán khác nhau.

 6. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 6

  pdf 12p 898 749

  Bài 6: Mô hình định giá tài sản vốn - Trong bài này chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để xác định cụ thể lợi nhuận nhà đầu tư đòi hỏi cũng như mô tả mối quan hẹ giữa lợi nhuận và rủi ro qua mô hình định giá tài sản vốn.

 7. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 7

  pdf 15p 1028 838

  Bài 7: Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn - Trong hoạt động của công ty, các nhà quản lý, đặc biệt là giám đốc tài chính, thường gặp phải những dự án đầu tư vốn lớn. Trong bài này chúng ta sẽ lần lượt xem xét quá trình phân tích và ra quyết định đầu tư hay không vào một dự án nào đó của công ty.

 8. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 8

  pdf 17p 1025 859

  Bài 8: Đòn bẩy hoạt động và đòn bấy tài chính - Trong kinh doanh người ta mượn thuật ngữ "đòn bẩy" ám chỉ việc sử dụng chi phí cố định (fixed costs) để gia tăng khả năng sinh lợi của công ty. Trong bài này chúng ta sẽ khám phá những nguyên lý sử dụng đòn bẩy trong kinh doanh, bao gồm đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.

 9. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 8 bis

  pdf 15p 877 720

  Bài 8 bis: Quyết định cơ cấu vốn của công ty - Trong các bài về chi phí sử dụng vốn và hoạch định vốn đầu tư chúng ta đã dựa vào một cơ cấu vốn cho sẵn để tính chi phí sử dụng vốn trung bình và sử dụng nó như là suất chiết khấu để phân tích trong hoạt động đầu tư vốn. Mục tiêu của bài này là xem xét và phân tích sự ảnh hưởng của cơ cấu vốn lên giá cổ phiếu của công ty.

 10. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 9

  pdf 22p 932 772

  Bài 9: Tài trợ bằng nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu - Trong kinh doanh nhà quản quản lý thường phải đối mặt với hai quyết định quan trọng: Quyết định đầu tư, quyết định tài trợ. Bài giảng này sẽ cùng các bạn khảo sát các chủ đề có tính cốt lõi: Các nguồn tài trợ; Các quyết định liên quan đến chính sách cổ tức; Cấu trúc vốn tối ưu: Lý thuyết và thực tế.

 11. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 10

  pdf 10p 820 680

  Bài 10: Thuê tài sản - Nội dung nghiên cứu bài này bao gồm các vấn đề sau: Phân biệt sự khác nhau giữa thuê hoạt động và thuê tài chính; Các lợi ích của việc đi thuê; So sánh NPV của việc mua tài sản và thuê tài sản để ra quyết định nên thuê hay mua tài sản; Tác động của thuê hoạt động và thuê tài chính đến báo cáo tài chính công ty.

 12. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 11

  pdf 18p 839 701

  Bài 11: Quản trị tiền mặt và tồn kho - Từ bài 11 này, chúng ta chúng ta sẽ tập trung phân tích xem các quyết định về quản lý tài sản, đặc biệt là tài sản lưu động, được thực hiện như thế nào. Bài này chỉ xem xét quản trị tiềm mặt và tồn kho.

 13. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 12

  pdf 8p 855 707

  Bài 12: Quản trị khoản phải thu - Cùng với quản trị tiềm mặt và tồn kho, quản trị khoản phải thu có liên quan đến quyết định về quản trị tài sản cảu giám đốc tài chính. Quyết định quản trị khoản phải thu gắn liền với việc đánh đổi chi phí liên quan đến khoản phải thu và doanh thu tăng thêm do bán chịu hàng hóa.

 14. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 13

  pdf 20p 779 657

  Tài liệu Kinh tế Fulbright_ Phân tích tài chính_ Bài "Công cụ tài chính phát sinh " dành cho các bạn đang tìm hiểu về bộ môn phân tích tài chính.

 15. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 14

  pdf 11p 485 352

  Bài 14: Rủi ro tỷ giá và cách tự bảo hiểm - Trong bài này chúng ta sẽ xem xét khái niệm rủi ro tỷ giá và phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro tỷ giá. Phạm vi bài này tập trung phân tích rủi ro tỷ giá phát sinh trong 3 hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là hoạt động đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động tín dụng.

 16. Bài giảng Phân tích tài chính (Nguyễn Minh Kiều): Bài giảng 14 bis

  pdf 12p 611 432

  Bài 14 bis: Phân tích tài chính quốc tế - Bài này sẽ trình bày một số khía cạnh liên quan đến môi trường kinh doanh quốc tế có ảnh hưởng khi phân tích tài chính. Trong bài này chúng ta sẽ xem xét những vấn đề phân tích tài chính đã học từ đầu đến nay sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong môi trường kinh doanh quốc tế, đặc biệt vấn đề về tỷ giá và rủi ro tỷ giá hối đoái.

Đồng bộ tài khoản