intTypePromotion=1

TUYỂN TẬP QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 22 tài liệu

0
1.221
lượt xem
167
download

Đây là 22 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/22

TUYỂN TẬP QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khung giá các loại đất xác định như sau: 1- Đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, giá đất được xác định cho từng hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp chia theo 3 loại xã: đồng bằng, trung du, miền núi. 2- Đối với đất khu dân cư ở nông thôn, giá đất được xác định cho từng hạng đất và chia theo 3 loại xã: Đồng băng, trung du, miền núi. 3- Đối với đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp giá đất được xác định cho từng hạng đất, và chia theo 3 loại. Hạng đất để xác định giá đất khu dân cư ở nông thôn, đất khu dân cư ở ven đô thị, ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp được xác định căn cứ vào khả năng sinh lợi, giá trị sử dụng, vi trí và giá đất thực tế ở địa phương.

Lưu

Tài liệu trong BST: TUYỂN TẬP QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013

 1. Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND

  pdf 4p 54 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ (Từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 12 năm 2012)

 2. Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 41 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

 3. Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND

  pdf 51p 32 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 4. Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND

  pdf 33p 34 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2013

 5. Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND

  pdf 7p 59 5

  NGHỊ QUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 6

 6. Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND

  pdf 3p 37 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

 7. Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 38 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

 8. Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND

  pdf 26p 45 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

 9. Quyết định số 2088/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 48 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

 10. Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND

  pdf 9p 38 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH

 11. Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND

  pdf 1p 29 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2013

 12. Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 37 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

 13. Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND

  pdf 2p 365 114

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

 14. Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND

  pdf 43p 32 1

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

 15. Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND

  pdf 0p 46 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

 16. Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND

  pdf 4p 45 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

 17. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND

  pdf 10p 39 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 18. Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND

  pdf 12p 46 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 19. Quyết định số 2222/2012/QĐ-UBND

  pdf 55p 41 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=12
p_intCateID2=175
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2