intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản luật bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 10 tài liệu

1.257
lượt xem
138
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Văn bản luật bảo hiểm xã hội
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định này hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng áp dụng; quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội tự nguyện và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật bảo hiểm xã hội

 1. NGHỊ ĐỊNH số 34/2009/ NĐ- CP ngày 6 tháng 4 năm 2009 V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng...

  pdf 2p 617 273

  Điều 1. Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây: 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

 2. Công văn số 4730 bảo hiểm xã hội Việt Nam

  doc 7p 174 24

  Tài liệu về Công văn số 4730 bảo hiểm xã hội Việt Nam...

 3. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

  doc 46p 347 122

  LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006...

 4. Hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  doc 6p 610 167

  Tài liệu "Hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc" nhằm giúp bạn nắm bắt 1 số điều của luật BHXH như: Sửa đổi và bổ sung khoản 2 Mục II chế độ thai sản phần B, sửa đổi và bổ sung khoản 2 Mục II chế độ thai sản phần B,...Cùng tham khảo nhé.

 5. Quyết định số 777/QĐ-BHXH

  pdf 134p 548 191

  Quyết định số 777/QĐ - BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2010. Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, Nghị định số 68/2007/NĐ-CP, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP và Nghị định số 94/2008/NĐ-CP.

 6. Thông tư Số: 04/2010/TT-BLĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf 5p 215 30

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

 7. Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/ QH11

  doc 39p 366 189

  Tham khảo tài liệu 'luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/ qh11', văn bản luật, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Nghị định của Chính phủ về "quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội'

  doc 20p 318 37

  Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, tẩm quyền xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính torong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

 9. Nghị định số: 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  doc 19p 548 199

  Nghị định số: 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2