"YẾN SÀO" THIÊN NHIÊN KHÁNH HÒA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
109
lượt xem
42
download

"YẾN SÀO" THIÊN NHIÊN KHÁNH HÒA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yến sào thường được dùng dưới dạng thuốc sắc, 6-12g mỗi ngày : cho vào túi vải, thêm nước đun sôi, để lắng mà uống (ĐTL). Nhưng chim yến không chỉ có thành phần cấu tạo tổ là quý. Bên cạnh còn có những tạp chất cũng được dùng làm thuốc. Yến nhục thảo là mốc meo mọc trong tổ bị ẩm ướt. Lương y Tàng Khí trong sách Trung Việt dược kê nó có khả năng ngừa đái ban đêm. Lương y Lý Thời Trân dùng nó trong thang thuốc Thiên kim phương để chữa chứng đái đường. Yến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: "YẾN SÀO" THIÊN NHIÊN KHÁNH HÒA

  1. "Y N SÀO" THIÊN NHIÊN KHÁNH HÒA Y n sào thư ng ư c dùng dư i d ng thu c s c, 6-12g m i ngày : cho vào túi v i, thêm nư c un sôi, l ng mà u ng ( TL). Nhưng chim y n không ch có thành ph n c u t o t là quý. Bên c nh còn có nh ng t p ch t cũng ư c dùng làm thu c. Y n nh c th o là m c meo m c trong t b m ư t. Lương y Tàng Khí trong sách Trung Vi t dư c kê nó có kh năng ng a ái ban êm. Lương y Lý Th i Trân dùng nó trong thang thu c Thiên kim phương ch a ch ng ái ư ng. Y n ph n, t c là c t chim, có tính ch t gi i c. Ngư i ta nghi n nó v i hành thành viên to b ng h t b p, u ng m i ngày 3 viên, gây ra bài ti t nư c ti u ưa luôn ch t c ra ngoài. Sào y n n i t là chim y n ch t trong t , có c tính ch a ho lao, ph i ki t. Xác chim s ch lông ư c t v i t r i nghi n thành viên dùng. Tuy ư c dùng làm thu c, c áo c a t y n v n là món ăn. i u c n thi t trư c tiên là ph i thanh l c t . Như trên ã th y, dùng kim, móc ãi rác, ph n lông chưa ; nhà b p thư ng ph i ngâm nó trong m t th tích nư c l n g p mư i th tích t , kho ng m t, hai ti ng ng h cho n khi s i y n tơi ra. Th i gian n y ph thu c keo dính c a s i, t y ch nh luôn ch t lư ng c a t . Sau y ph i nhào tr n s i y n v i d u ph ng tách nh ng lông tơ cu i cùng, r i dùng nư c r a nhi u l n d u y. N u c n, ph i l p l i nhi u l n cách r a n y. Khi ã s ch h t lông, y n sào m i ư c em i n u ăn. Có nhi u cách ăn y n sào, ph n l n món nào cũng n u
  2. chưng cách th y. Ngư i ta thư ng n u cháo y n v i th t gà hay th t bò. Có th n u b câu non v i y n sào g i là bì câu tân y n sào : b câu ph i h m chín r i m i cho thêm tiêu, mu i, gia v và y n sào, m i con chim m t tô. Ai thích ăn ng t thì n u chè y n : c 750 ml nư c b vào hai t y n, n u có nên dùng ư ng phèn. Cũng có th n u chè y n v i h t sen : c m t t dùng kho ng 30 h t sen, ư ng cân b ng n a h t sen, nư c th tích b ng 7-8 l n h t sen. Y n Huy t Thô M t ch t thu c c áo, m t món ăn ngon b như v y, t t nhiên y n sào là m t món hàng quý báu, t ti n. T xưa, trong sách v Trung Qu c, ngư i ta ã x p y n sào tùy theo màu c a t : en, tr ng và . C ba u ăn ư c nhưng t tr ng quý hơn t en, t còn quý hơn thì dành làm thu c. C m t th i, y n sào H i An ã n i ti ng không nh ng nư c ta mà còn qua c Trung Qu c là nơi tiêu th nhi u. Nó ư c x p làm ba h ng : quan y n sào, hay quan t y n sào t c là t y n quan, màu tr ng ngà, dày, l n, h ng nh t ; thiên t y n sào t c là t y n tr i, màu xanh da tr i, ít dày
  3. hơn, h ng nhì ; a t y n sào t c là t y n t, màu vàng hay en, m ng và nh hơn, h ng ba. Thư ng ngư i ta cho t g lúc chim còn , quý hơn t tr ng vì các t n y ã nhu m màu vàng l i thêm ch a ng th t p ch t như rác, lông, ph n,… Ngoài ra còn có các lo i bài t y n sào hay y n bài là t chưa làm xong, mao y n là t v a m i làm xong và y n huy t sào là t có t m máu vì, như ã th y, ư c chim làm vào lúc vô cùng m t m i, ph i n l c n qu s c. Lo i t sau n y hi m nên ư c cho là có giá tr , nh t là ngư i ta tin chúng có nh ng c tính y h c như ch a b nh lao ph i và nh ng ch ng suy sút tinh th n (1). Y n Huy t tinh ch
  4. Y n Tr ng tinh ch CÔNG D NG C A Y N SÀO: - Làm s ch ph i và các cơ quan hô h p. - Làm tăng th tr ng. - Làm gi m b nh cúm và các tri u ch ng d ng. - Cân b ng quá trình trao đ i ch t trong cơ th . - Tăng cư ng kích thích sinh trư ng t bào, ph c h i t bào b t n thương. - Tăng s lư ng h ng c u. - Đào th i đư c đ c t trong cơ th . - Ph c h i s c kh e nhanh, ch ng lão hóa, h i xuân, tăng tu i th .
  5. - Y n sào đư c xem là m t v thu c r t b cho s n ph trư c và sau khi sanh, cho ngư i cao tu i, tr em suy dinh dư ng. - Y n sào là "tinh hoa c a Tr i đ t" vì con ngư i không th can thi p vào nh ng ho t đ ng như ăn u ng c u chúng. Th c ăn c a chúng là các lo i côn trùng, chúng không u ng nư c sông, su i mà u ng hơi sương nên nư c b t c a chúng r t có giá tr và r t tinh khi t. Chúng tôi chuyên cung c p Y n Sào Khánh Hòa Thiên nhiên , hàng đ m b o ch t lư ng. Cam k t hoàn ti n 200% giá tr mua hàng n u phát hi n hàng có t p ch t.
Đồng bộ tài khoản