intTypePromotion=3

Ảnh hưởng của nhiệt độ chuồng nuôi đến một số chỉ tiêu sinh lý ở lợn yorkshire và con lai F1 (MC X Y) nuôi thịt

Chia sẻ: Kinh Kha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
12
lượt xem
0
download

Ảnh hưởng của nhiệt độ chuồng nuôi đến một số chỉ tiêu sinh lý ở lợn yorkshire và con lai F1 (MC X Y) nuôi thịt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thí nghiệm được tiến hành trên giống thuần Yorkshire và con lai với lợn Móng Cái nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ chuồng nuôi đến một số chỉ tiêu sinh lý của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của nhiệt độ chuồng nuôi đến một số chỉ tiêu sinh lý ở lợn yorkshire và con lai F1 (MC X Y) nuôi thịt

  1. TAP CHI KHOA HOC, Đai hoc Huê, Sô 46, 2008 ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CHUỒNG NUÔI ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU  SINH LÝ Ở LỢN YORKSHIRE VÀ CON LAI F1 (MC X Y) NUÔI THỊT Lê Văn Phước , Lê Đức Ngoan Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  Nguyễn  Kim Đường  Đại học Vinh  TÓM TẮT Thí nghiệm được tiến hành trên giống thuần Yorkshire và con lai với lợn Móng Cái nhằm   đánh giá  ảnh hưởng của nhiệt độ  chuồng nuôi đến một số  chỉ  tiêu sinh lý của chúng. Kết quả   nghiên cứu cho thấy có sự  tương quan chặt chẽ giữa nhiệt độ không khí và tần số hô hấp ở cả 2   loại lợn (R2>0,8). Tuy nhiên, sự tăng tần số hô hấp của lợn thuần nhanh hơn lợn lai F 1 (MC x Y);   tần số hô hấp tăng mạnh khi nhiệt độ không khí >300C (đối với lợn F1 (MC x Y), trong khi đối với   lợn Yorkshire >270C. Khi tăng nhiệt độ không khí thì làm giảm nhịp tim (R2 = 0,61­0,78). Nhịp tim   giảm khi nhiệt độ không khí >300C (đối với lợn F1  (MC x Y), và > 270C (đối với lợn Yorkshire).   Thân nhiệt của 2 nhóm lợn ở 2 giai đoạn sinh trưởng trong điều kiện nhiệt độ chuồng nuôi thay   đổi từ 18­380C khá ổn định 0,079 (lợn F1 (MC x Y) và 0,0880C (lợn Yorkshire) khi nhiệt độ không   khí tăng 10C. Từ khóa: Nhiệt độ, Móng Cái, Yorkshire, hô hấp, nhịp tim, thân nhiệt  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thực tế chăn nuôi, kiểu hình của cá thể, của giống và mối quan hệ P = G +  E (P: kiểu hình; G: kiểu gene; E: môi trường) là vấn đề  luôn được đặt ra. Mỗi kiểu  gene trong những điều kiện ngoại cảnh sẽ  cho ra một kiểu hình nhất định. Nói cách   khác, kiểu hình là kết quả của mối tương tác giữa kiểu gene và điều kiện ngoại cảnh.  Trong các điều kiện ngoại cảnh thì các yếu tố môi trường, đặc biệt là nhiệt độ  và độ ẩm không khí là hai yếu tố thường xuyên tác động lên con vật. Đã có nhiều công  trình nghiên cứu về mối quan hệ này như Straub và cs (1976), Colin và cs (2002), Trần  Thị Dân và cs (2004), Huynh và cs (2005). Nhiều nghiên cứu cho rằng lợn nhập nội, trong đó có Yorskhire, mẫn cảm hơn   với sự  thay đổi môi trường (Straub và cs, 1976). Tuy lợn Yorkshire được nhập vào  Việt Nam rất lâu và đã sử dụng để lai tạo với lợn nội, trong đó có Móng Cái, cho con   lai F1 làm sản phẩm thịt, nhưng các nghiên cứu về lĩnh vực này còn quá ít. Chỉ có một  số  công bố  gần đây của Trần Thị  Dân và Huỳnh Thị  Thanh Thủy (2004), Lê Văn  Phước và cs (2004, 2005)...   Để góp phần tư liệu hóa và giúp người chăn nuôi hoàn thiện hơn quy trình nuôi  các nhóm lợn nói trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “ảnh hưởng của nhiệt độ 
  2. chuồng nuôi đến một số  chỉ  tiêu sinh lý  ở  lợn Yorkshire và con lai F1 (MC x Y) nuôi  thịt”.  II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Vật liệu nghiên cứu Nghiên cứu được tiến hành trên 9 lợn thuần Yorkshire và 9 lợn lai F 1 (MC x Y)  nuôi thịt 75 ngày tuổi với khối lượng tương  ứng là 20kg/con và 30 kg/con. Lợn đực   được thiến và lợn cái không bị hoạn.  Thí nghiệm kéo dài 90 ngày, tương ứng với 2 giai đoạn sinh trưởng (sau cai sữa và  vỗ  béo). Trước khi đưa vào thí nghiệm tất cả  lợn đã được tiêm phòng các bệnh phổ  biến như phó thương hàn, dịch tả, tụ huyết trùng và được tẩy giun sán. 2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu Nhịp thở và nhịp tim của lợn thí nghiệm được xác định bằng ống nghe vào buổi  sáng, và thân nhiệt được đo ở hậu môn bằng nhiệt kế cùng lúc với xác định nhịp tim. Nghiên cứu được triển khai  ở  trại Trung tâm Nghiên cứu Vật nuôi Thủy An  thuộc khoa Chăn nuôi Thú y ­Trường Đại học Nông Lâm Huế từ năm 2003­2005. Tất cả số liệu được xử lý trên phần mềm MINITAB version 13.2 (2000). Số liệu  trình bày là giá trị bình quân gia quyền.  III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1.  Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đến tần số hô hấp của lợn  * Lợn F1 (MC x Y) sau cai sữa (20­40kg) : Số  liệu (đồ  thị  3.1) cho thấy, t ương quan  giữa nhiệt độ không khí và tần số hô hấp là chặt chẽ (R2 = 0,82). Mức độ tăng tần số hô  hấp của lợn khi nhiệt độ  không khí tăng 10C trong khoảng 18­200C là 1 nhịp/phút; 20­ 250C là 2 nhịp/phút; 25­300C  là 3,5 nhịp/phút; 30­350C là 5 nhịp/phút và 36­380C là 6  nhịp/phút. Trong khoảng nhiệt độ 
  3. và tần số hô hấp ở lợn F1 20­40 kg         không khí và tần số hô hấp ở lợn F1 40­ 90kg * Lợn F1 (MC x Y) vỗ béo (40­90kg): Trong giai đoạn này, tần số hô hấp của lợn  tăng chậm khi nhiệt độ không khí  270C (đối với lợn  F1 (MC x Y) > 300C) thì tần số hô hấp của lợn thực sự tăng nhanh (đồ thị 3.3). Khi nhiệt độ  không khí tăng thêm 10C: trong khoảng 18­200C thì tần số  hô hấp  tăng 1 nhịp/phút; 20­250C tăng 2 nhịp/phút; 25­300C tăng 4 nhịp/phút; 30­350C tăng 6  nhịp/phút và 35­380C tăng 7 nhịp/phút.  Như vậy, khi nhiệt độ không khí tăng từ 18 lên đến 38 0C, tần số hô hấp của lợn   Yorkshire tăng khoảng 4,6 lần, tương tự lợn F 1 (MC x Y) 40­90kg. Có tương quan rất  chặt chẽ  giữa biến thiên của nhiệt độ  không khí và tần số  hô hấp của lợn Yorkshire   30­50kg (R2 = 0,8841). * Lợn Yorkshire giai đoạn vỗ béo (50­100kg): Khi nhiệt độ không khí từ 180C lên  đến 380C tần số hô hấp của loại lợn này tăng khoảng 4,5 lần (đồ thị 3.4). Tương quan   giữa tần số hô hấp của lợn và nhiệt độ  không khí rất chặt chẽ  (R2  = 0,911). Kết quả 
  4. này cũng phù hợp với đặc điểm sinh lý của động vật có khối lượng lớn yêu cầu nhiệt   độ thích hợp thấp hơn so với động vật có khối lượng nhỏ.  Cứ  tăng 10C trong khoảng 18­200C tần số  hô hấp chỉ  tăng 0,3 nhịp/phút; 20­ 250C tăng 2 nhịp/phút, 25­300C tăng đến 5 nhịp/phút; 30­350C tăng 7,5 nhịp/phút và 35­ 380C tăng 9,5 nhịp/phút. Nhiệt độ không khí >250C thì tần số hô hấp lợn Yorkshire 50­ 100 kg đã bắt đầu tăng mạnh. Trong 4 nhóm lợn nghiên cứu thì đây là nhóm lợn có  phản ứng mạnh nhất với nhiệt độ không khí cao. Nhìn chung, khi nhiệt độ  không khí thấp   270C, nhịp tim lợn F1 40­90 kg tăng chậm lại. Có tương quan tương đối chặt giữa nhiệt độ  không khí và nhịp tim của lợn (R2 = 0,6952).
  5. *  Đối với lợn Yorkshire sau cai sữa (30­50kg): Khi tăng nhiệt độ  không khí thêm  1 C,   trong   khoảng   18­200C   nhịp   tim   của   lợn   tăng   3,5   nhịp/phút,   20­300C   tăng   3  0 nhịp/phút, 30­380C chỉ tăng 2 nhịp/phút. Trong khoảng nhiệt độ không khí  > 270C, nhịp  tim có tăng nhưng tăng chậm. Như   vậy,   khi   nhiệt   độ   không   khí   tăng   từ   18   lên   đến   380C   nhịp   tim   của   lợn  Yorkshire tăng (R2 = 0,707) gấp 2 lần, thấp hơn nhiều so với mức tăng tần số hô hấp.      120 120 100 100 80 80 NhÞp tim (lÇn/phót) 60 NhÞp tim (lÇn/phót) 60 40 Y(30-50) = -0,057x2 + 5,907x - 25,057 40 R2 = 0,707 Y(50-100) = -0,0625x2 + 5,8789x - 25,911 20 20 R2 = 0,6159 0 0 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 0 NhiÖt ®é kh«ng khÝ( C) 0 NhiÖt ®é kh«ng khÝ( C) Đồ thị 3.7: Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí                Đồ thị 3.8: Ảnh hưởng của nhiệt độ không  khí     đến nhịp tim ở lợn Yorkshire 30­50kg                     đến nhịp tim ở lợn Yorkshire 50 ­100kg * Lợn Yorkshire giai đoạn vỗ  béo (50­100kg):  Khi tăng nhiệt độ  không khí  thêm 1 C, trong khoảng 18­200C nhịp tim của lợn tăng 3,5 nhịp/phút, 20­50C tăng 3  0 nhịp/phút,  30­380C chỉ  tăng chưa đến 2 nhịp/phút. Trong khoảng nhiệt độ  không khí   khảo sát (18­380C) thì nhịp tim lợn Yorkshire 50­100 kg chỉ  tăng 1,8 lần. Kết quả  cho  thấy khi nhiệt độ không khí >250C nhịp tim tăng chậm. 3.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đến thân nhiệt của lợn   40,5   40,5 Y(F1) = 0,0037x2 - 0,1283x + 39,5 2 Y(Y) = 0,0051x  ­ 0,1973x + 40,181 40,0 2 2 R = 0,7411 40,0 R  = 0,8361 0 C) 39,5 C) 39,5 0 Thán nhiãût( 39,0 39,0 Thán nhiãût( 38,5 38,5 38,0 38,0 37,5 37,5 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Nhiãûtâäükhäng khê(0C) Nhiãûtâäükhäng khê(0C)
  6. Đồ thị 3.9: Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí       Đồ thị 3.10: Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí    đến thân nhiệt ở lợn F1 (MC x Y)                                 đến thân nhiệt ở lợn  Yorkshire  Trong tất cả các chỉ tiêu sinh lý của động vật đẳng nhiệt nói chung và lợn nói  riêng thì thân nhiệt là một trong những chỉ tiêu khá ổn định. * Lợn F1 (MC x Y): Trong khoảng nhiệt độ không khí 18­200C thân nhiệt của lợn  F1 (MC x Y)  ổn định  ở mức 38,40C; nhiệt độ  không khí từ  20­250C thì thân nhiệt của  lợn dao động trong khoảng từ 38,4­38,60C (thân nhiệt tăng khoảng 0,040C khi nhiệt độ  không khí tăng 10C); nhiệt độ không khí từ 25­300C thì thân nhiệt của lợn tăng khoảng  0,070C khi nhiệt độ  không khí tăng 10C. Khoảng nhiệt độ  không khí 30­350C thì thân  nhiệt của lợn tăng từ 38,99­39,540C (tức là tăng khoảng 0,110C khi nhiệt độ không khí  tăng 10C) và khi nhiệt độ không khí tăng từ 35­380C trong khảo sát, thân nhiệt của lợn  tăng khoảng 0,140C khi nhiệt độ không khí tăng 10C.  Như  vậy, khi nhiệt độ  không khí tăng từ  18 0C cho đến 380C, thì cứ  tăng nhiệt  độ  không khí lên 10C, thân nhiệt của lợn F1 (MC x Y) tăng khoảng 0,0790C. Mức độ  tăng thân nhiệt của lợn F1 (MC x Y) thực sự mạnh khi nhiệt độ không khí >300C. Kết quả  này cũng khá phù hợp với nhận xét của  Quinou và Noblet (1999),  Colin và cs (2002) là đối với lợn thịt >22kg tốc độ  tăng thân nhiệt khoảng 0,08 0C/10C  (ở nhiệt độ không khí dao động từ 25­330C). Cũng như kết quả nghiên cứu của Huynh,  T.T.T. và cs (2005) là thân nhiệt của lợn tăng thực sự khi nhiệt độ không khí >26,10C. * Lợn Yorkshire: Trong khoảng nhiệt độ  môi trường nghiên cứu, mối quan hệ  giữa nhiệt độ  môi trường và thân nhiệt khá chặt chẽ  (R2  = 0,8361). Trong khoảng  nhiệt độ  môi trường 18­200C thân nhiệt của lợn  ổn định  ở  mức 38,280C; nhiệt độ  không khí từ  20­250C thì thân nhiệt của lợn dao động trong khoảng từ  38,28­38,440C  (thân nhiệt tăng khoảng 0,030C khi nhiệt độ không khí tăng 10C); nhiệt độ không khí từ  25­300C thì thân nhiệt của lợn tăng khoảng 0,08 0C khi nhiệt độ  không khí tăng 10C.  Khoảng nhiệt độ  không khí 30­350C thì thân nhiệt của lợn tăng từ  38,85­39,520C (tức  là tăng khoảng 0,130C khi nhiệt độ không khí tăng 10C) và khi nhiệt độ không khí tăng  từ  35­380C trong khảo sát, thân nhiệt của lợn tăng khoảng 0,18 0C khi nhiệt độ  không  khí tăng 10C.  Trong khoảng nhiệt độ  không khí khảo sát từ  180C ­ 380C, thì cứ  tăng nhiệt độ  không khí lên 10C, thân nhiệt của lợn Yorkshire tăng khoảng 0,0880C. Mức độ  tăng  thân nhiệt của lợn này thực sự mạnh khi nhiệt độ không khí >270C IV.  KẾT LUẬN ­ Giữa nhiệt độ  không khí và tần số hô hấp ở cả  2 loại lợn có tương quan chặt   chẽ (R >0,8). Tần số hô hấp tăng mạnh khi nhiệt độ không khí > 300C (lợn F1 (MC x Y)  2 sau cai sữa), >270C (lợn F1  (MC x Y) vỗ  béo và lợn Yorkshire sau cai sữa); >250C (lợn  Yorkshire vỗ béo).
  7. ­ Tương quan giữa nhiệt độ  không khí và nhịp tim ở các loại lợn là tương đối   chặt chẽ  (R2 = 0,61­0,78). Mức độ  tăng nhịp tim giảm khi nhiệt độ  không khí >300C  (lợn F1 (MC x Y) sau cai sữa), > 27 0C (lợn F1 (MC x Y) vỗ béo và lợn Yorkshire sau cai   sữa), > 250C (lợn Yorkshire vỗ béo). ­ Trong khoảng nhiệt độ không khí khảo sát, thân nhiệt của lợn khá ổn định, chỉ  tăng 0,0790C đối với lợn F1 (MC x Y) và 0,0880C khi nhiệt độ không khí tăng 10C. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trần Thị Dân và Huỳnh Thị Thanh Thủy. Thay đổi sinh lý, tăng trưởng và hành vi   của lợn thịt với hai kiểu làm mát, Tạp chí Chăn nuôi, 1 [59], (2004) 7­10. 2. Colin, A., Maria­Joao Vaz and Jean Le Dividich.  Effects of high temperature on   body temperature and hormonal adjustments in piglets, Nutrition Development, 42,  (2002) 45­53. 3. Huynh, T. T. T., Aarnink, A. J. A. and Verstegen, M. W. A. Reactions of pigs to a   hot environment, In: Proceedings of the Seventh International Symposium (Beijing,  China). WWW.asabe.org. (2005)  4. Marple,   D.   N.,   Jones,   D.   J.,   Alliston,   C.   W.,   Forrest,   J.   C.  Physiological   and  endocrinological changes in response to terminal heat stress in swine,  Journal of  Animal Science, 39, (1974) 79­82. 5. Qiuniou,   N.,   Noblet,   J.  Influence   of   high   temperature   on   performance   of   multiparous lactating sow, Journal of Animal Science, 77 (1999) 2124­2134. 6. Straub,   G.,   Weniger,   J.   H.,   Tawfik,   E.   S.,   Steinhau,   D.  The   effect   of   high   environmental   temperature   on   fattening   performance   and   growth   of   boars,  Liverstock Production Science, 33, (1976) 65­74. THE EFFECTS OF AIR TEMPERATURE ON SOME PHYSIOLOGYCAL  PARAMETERS IN PURE YORKSHIRE AND F1 (MC X Y)  GROWING AND FINISHING PIGS Le Van Phuoc, Le Duc Ngoan  College of Agriculture and Forestry, Hue Universiry  Nguyen  Kim Duong Vinh University SUMMARY Nine   Yorkshire   and   9   crossbred   F1  (MC   x   Y)   at   75   days   of   age   were   physiologically   investigated.   The   results   of   the   study   show   that,   there   is   a   close   correlation   between   the   air   temperature and the respiration rhythm and  heart rhythm of two pig genotype (R 2>0.6­0.8). The  respiration   rhythm   of   pigs   strongly   increases   when   the     air   temperatureis   higher   than   300C  (growing F1 (MC x Y), higher than 270C (finishing F1 (MC x Y) and growing Yorkshire) and higher   than   250C   (finishing   Yorkshire).   The   speed   of   heart   rhythm   quickly   increased   when   the   air  
  8. temperature was upto 300C (growing F1  (MC x Y), higher than 270C (finishing F1  (MC x Y) and   growing Yorkshire),  higher than 250C (finishing Yorkshire),  and slowly  increased below those   temperatue points. The body temperature of both pure breed and crossbred pigs was not effected by   the   temperatue of 18­360C. Hhowever, it was increased about 0.079 (F 1  (MC x Y) and 0,0880C  (Yorkshire) when the air temperature increased by 10C. Key   words:   Temperature,   Mongcai,   Yorkshire,   respiratory   rate,   heart   rhythm,   body   temperature.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản