Bài giảng Các phương tiện thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Hoang Duc Manh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:89

1
453
lượt xem
185
download

Bài giảng Các phương tiện thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hối phiếu là tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người kí phát cho người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy phiếu hoặc đến một ngày nào đó có thể xác định trong tương lại phải trả một số tiền nhất định cho người nào đó, hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các phương tiện thanh toán quốc tế

 1. Nhóm 7: Giảng viên hướng Hoàng Đức Bình Lưu Thanh Hòa dẫn: Ngô Hữu Hoàng Long Vũ Văn Duy Ths. Hoàng Thị Lan Vũ Phạm Thái Hà Nguyễn Hà Ngân Hương Vũ Anh Tuấn TCB_50_KTQD
 2. Các phương tiện thanh toán 1.Hối phiếu 2. Kỳ phiếu 3. Séc 4. Thẻ thanh toán
 3. Hối phiếu (Bill of exchange) Đặc Khái Phân Các bên niệm loại tính liên quan
 4. Khái niệm Hối phiếu là tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người kí phát cho người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy phiếu hoặc đến một ngày nào đó có thể xác định trong tương lại phải trả một số tiền nhất định cho người nào đó, hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu.
 5. Hối phiếu (Bill of exchange) Đặc Khái Phân Các bên niệm loại tính liên quan
 6. Phân loại Hối phiếu Căn cứ vào thời Căn cứ vào hạn trả tiền chứng từ kèm của hối phiếu: theo hối +Trả tiền ngay phiếu: +Trả tiền sau 1 +Hối phiếu số ngày nhất trơn định +Hối phiếu +HP có kì hạn kèm chứng từ
 7. Hối phiếu (Bill of exchange) Đặc Khái Phân Các bên niệm loại tính liên quan
 8. Đặc tính Tính bắt buộc Tính trừu Tính lưu phải trả tiền tượng thông
 9. Hối phiếu (Bill of exchange) Đặc Khái Phân Các bên niệm loại tính liên quan
 10. Các bên có liên quan Nguời kí phát (Drawer) Nguời thanh toán (Drawee) Nguời huởng lợi (Benificiary) Nguời chuyển nhượng (Endorser) Nguời cầm phiếu (Payee)
 11. Mẫu dùng trong phương thức nhờ thu No. 12345/200x BILL OF EXCHANGE For US$32,829.00 Ho Chi Minh City, August 12, 200x At ...xxxx...sight of this FIRST bill of exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of Asia Commercial Bank the sum of UNITED STATES DOLLARS THIRTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY NINE ONLY. Drawn under our invoice No. 12345 dated July 12, 200x TO: YAMAGUCHI CO. LTD For and on Behalf of Cholonimex TOKYO, JAPAN (Authorized Signature) Thai Duc Tuan
 12. Mẫu hối phiếu dùng trong phương thức tín dụng chứng từ No. 12345/200x BILL OF EXCHANGE For US$32,829.00 Ho Chi Minh City, August 12, 200x At 90 days after sight of this FIRST Bill of exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of Asia Commercial Bank the sum of UNITED STATES DOLLARS THIRTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY NINE ONLY. Drawn under Irrevocable L/C No. 12345 dated dated July 12, 200x issused by Bank of Tokyo – Mitsubishi. TO: BANK OF TOKYO – MITSUBISHI For and on Behalf of Cholonimex TOKYO, JAPAN (Authorized Signature) Thai Duc Tuan
 13. Kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế
 14. Khái niệm • Kỳ phiếu là loại chứng từ trong đó người ký cam kết sẽ trả một số tiền nhất định vào ngày nhất định cho người thụ hưởng được chỉ định trên kỳ phiếu, hoặc theo lệnh của người hưởng lợi trả cho một ng khác
 15. So sánh hối phiếu và kỳ phiếu • Đặc điểm giống - Cùng nguồn luật điều chỉnh(…..) - Cùng có các nghiệp vụ: ký hậu chuyển nhượng, bảo lãnh thanh toán, chiết khấu, cầm cố
 16. Các nguồn luật điều chỉnh 1. Luật tín phiếu của Anh 1882 2. Luật thương mại thống nhất của Mỹ 1962 (UCC – Uniform commercial code) 3. Công ước Geneva 1930 Công ước Geneva 1930 – ULB 1930 (Uniform law for Bill of Exchange) 4. Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam,
 17. So sánh Kỳ phiếu và Hối phiếu Nội dung Hối phiếu Kỳ phiếu Bản chất Công cụ đòi tiền Công cụ hứa trả tiền Người lập Chủ nợ Người thiếu nợ Người ký phát hoặc người Người ghi trên kỳ phiếu Người thụ thứ 3 được chuyển nhượng hoặc người thứ 3 hưởng Số người ký Do 1 người Do 1 hoặc nhiều người phát êu cầu chấp Có đặc biệt hối phiếu trả sau Không nhận thanh toán Thời gian phát Sau khi thực hiện nghĩa vụ Trước khi thực hiện nghĩa của hợp đồng cơ sở vụ của hợp đồng cơ sở hành Phạm vi Hoạt động thương mại Thương mại và lv dân sự
 18. Mẫu kỳ phiếu
 19. Các quan hệ phát sinh liên quan đến lưu thông hối phiếu và lệnh phiếu 1. Chấp nhận (Acceptance) 1 2. Bảo lãnh (Aval) 2 3 3. Chuyển nhượng ( ne 4 4. . Kháng nghị (Protest)
 20. Chấp nhận • Là cam kết của người trả tiền về việc sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu khi đến hạn thanh toán bằng việc ký chấp nhận trên hối phiếu theo quy định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản