intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
167
lượt xem
54
download

Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế trình bày các nội dung như: phương thức thanh toán chuyển tiền, quá trình tiến hành nghiệp vụ, các phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các phương thức thanh toán quốc tế

 1. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II. 1. Phương thức thanh toán chuyển tiền (Remittance) II.1.1. Khái niệm Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán trong đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu 1
 2. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II. 1. Phương thức thanh toán chuyển tiền (Remittance) Các bên tham gia phương thức này gồm có : – Người nhập khẩu. – Người xuất khẩu. – Ngân hàng bên mua: là ngân hàng ở nước người nhập khẩu, nơi người nhập khẩu có tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng. – Ngân hàng bên bán: là ngân hàng phục vụ người xuất khẩu, ngân hàng này ở nước người xuất khẩu. 2
 3. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.1.2. Quá trình tiến hành nghiệp vụ + Sơ đồ nghiệp vụ thanh toán 3
 4. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.1.2. Quá trình tiến hành nghiệp vụ + Giải thích sơ đồ Bước 1: Sau khi ký hợp đồng, người xuất khẩu tiến hành giao hàng đồng thời chuyển giao toàn bộ chứng từ cho người nhập khẩu. Bước 2: Người nhập khẩu viết lệnh chuyển tiền gởi đến ngân hàng bên mua để yêu cầu ngân hàng bên mua trích trong tài khoản của mình để chuyển trả tiền cho người xuất khẩu. 4
 5. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ Bước 3: Sau khi kiểm tra nếu thấy lệnh chuyển tiền hợp lệ và tài khoản của người nhập khẩu đủ khả năng thanh toán, ngân hàng bên mua sẽ trích tài khoản của người nhập khẩu để chuyển trả tiền cho người xuất khẩu theo hình thức chuyển tiền mà người nhập khẩu đề nghị, đồng thời gởi giấy báo nợ cho người nhập khẩu. Bước 4: Ngân hàng bên mua tiến hành thủ tục thanh toán cho người xuất khẩu thông qua ngân hàng bên bán 5
 6. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ Chú ý : Ở bước này, ngân hàng bên mua có thể thực hiện việc chuyển tiền bằng các hình thức như sau: * Hình thức điện báo: (Telegraphic Transfer – T.T) Ra lệnh bằng điện cho ngân hàng bên bán trả tiền cho người hưởng lợi. * Hình thức thư chuyển tiền: (Mail Transfer -M.T): Gởi thư ra lệnh cho ngân hàng bên bán trả tiền cho người hưởng lợi . Hình thức chuyển tiền bằng điện có lợi cho người xuất khẩu vì nhận được tiền nhanh nhưng không có lợi cho người nhập khẩu vì phải trả thủ tục phí, điện phí cao. Bước 5: Ngân hàng bên bán báo có cho người xuất khẩu. 6
 7. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.2. Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection) II.2.1. Khái niệm Là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu không những căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hoá gửi kèm theo với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu để họ nhận hàng. 7
 8. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.2. Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ (Documentary collection) Các bên tham gia phương thức này gồm có : – Người xuất khẩu. – Người nhập khẩu. – Ngân hàng bên bán: là ngân hàng phục vụ người xuất khẩu, ngân hàng này thường ở nước người xuất khẩu. – Ngân hàng bên mua: là ngân hàng ở nước người nhập khẩu . 8
 9. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.2.2. Quá trình tiến hành nghiệp vụ: + Sơ đồ nghiệp vụ thanh toán 9
 10. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.2.2. Quá trình tiến hành nghiệp vụ: + Giải thích sơ đồ: Bước 1: Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu . Bước 2: Người xuất khẩu lập bộ chứng từ trong đó kèm theo hối phiếu đòi tiền người nhập khẩu chuyển cho ngân hàng phục vụ mình nhờ ngân hàng thu hộ số tiền của tờ hối phiếu đó ở người mua. 10
 11. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ Bước 3: Ngân hàng bên người xuất khẩu chuyển hối phiếu, bộ chứng từ kèm theo uỷ nhiệm thu gởi cho ngân hàng người nhập khẩu và nhờ ngân hàng này thu hộ số tiền trên tờ hối phiếu đó ở người nhập khẩu với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền trên tờ hối phiếu thì ngân hàng bên người nhập khẩu mới trao bộ chứng từ cho họ nhận hàng. Bước 4: Ngân hàng người nhập khẩu sau khi kiểm tra bộ chứng từ, giữ lại bộ chứng từ, còn hối phiếu thì ngân hàng chuyển đến cho người nhập khẩu và yêu cầu người nhập khẩu trả tiền. 11
 12. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ Bước 5: Người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hoặc từ chối thanh toán hối phiếu trả lại cho ngân hàng người nhập khẩu.Tùy theo thời gian thanh toán ghi trên tờ hối phiếu (trả ngay hoặc có kỳ hạn)mà chia ra làm 2 trường hợp: * Nếu là nhờ thu trả tiền trao chứng từ (Documents Against Payment -D/P): áp dụng đối với hối phiếu trả ngay, thì người nhập khẩu phải thanh toán tiền ngay cho ngân hàng mới được ngân hàng giao bộ chứng từ để nhận hàng. * Nếu là nhờ thu chấp nhận trả tiền trao chứng từ (Documents Against Acceptance –D/A): áp dụng đối với hối phiếu trả có kỳ hạn,thì người nhập khẩu chỉ cần ký chấp nhận thanh toán (Accepted) lên hối phiếu thì ngân hàng sẽ giao bộ chứng từ để nhận hàng. 12
 13. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ Bước 6: Ngân hàng bên người nhập khẩu trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu sau khi ngân hàng đã được người nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán số tiền trên tờ hối phiếu. Bước 7: Ngân hàng người nhập khẩu chuyển tiền và gởi báo có hoặc hối phiếu đã được chấp nhận thanh toán hoặc hoàn trả lại hối phiếu bị từ chối thanh toán cho người xuất khẩu . Bước 8: Ngân hàng bên người xuất khẩu chuyển tiền cho người xuất khẩu hoặc chuyển hối phiếu đã chấp nhận thanh toán hoặc hoàn lại hối phiếu bị từ chối trả tiền cho người xuất khẩu . 13
 14. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.3. Phương thức thanh toán giao chứng từ trả tiền ngay CAD (Cash Against Documents) II.3.1.Khái niệm Là phương thức thanh toán trong đó người nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở tài khoản ký thác (Trust account) để thanh toán tiền cho người xuất khẩu khi người xuất khẩu xuất trình đầy đủ chứng từ theo yêu cầu . Người xuất khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ xuất trình bộ chúng từ cho ngân hàng để nhận tiền thanh toán. 14
 15. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.3. Phương thức thanh toán giao chứng từ trả tiền ngay CAD ( Cash Against Documents) Các bên tham gia trong phương thức này gồm có + Người nhập khẩu. + Người xuất khẩu. + Ngân hàng bên bán. 15
 16. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.3.2. Quá trình tiến hành nghiệp vụ + Sơ đồ nghiệp vụ thanh toán + 16
 17. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.3.2. Quá trình tiến hành nghiệp vụ +Giải thích sơ đồ: Bước 1: Người nhập khẩu đến ngân hàng của người xuất khẩu một Bản ghi nhớ (Memorandum) đồng thời thực hiện ký qũy (pledged amount) 100% trị giá của thương vụ để lập tài khoản ký thác (Trust account). Bản ghi nhớ sẽ là cơ sở để ngân hàng dịch vụ trả tiền theo chỉ thị của người nhập khẩu. Nội dung chính của bản ghi nhớ gồm: + Số tiền và loại tiền người nhập khẩu ký qũi tại ngân hàng.  dùng để ngân hàng thanh toán tiền cho người xuất khẩu khi xuất trình các chứng từ theo yêu cầu trong thời hạn qui định của bản ghi nhớ. + Các loại chứng từ người XK phải xuất trình cho NH để được TT + Thời hạn xuất trình chứng từ. + Phí thanh toán cho ngân hàng ai phải trả. 17
 18. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ Bước 2: Ngân hàng thông báo cho người xuất khẩu biết rằng người nhập khẩu đã ký qũy và tài khoản ký thác đã bắt đầu hoạt động . Bước 3: Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu. Bước 4: Người xuất khẩu xuất trình các chứng từ theo bản ghi nhớ cho ngân hàng để yêu cầu thanh toán tiền . Bước 5: Ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ và trả tiền cho người xuất khẩu. -Bước 6: Ngân hàng giao các chứng từ cho người nhập khẩu. 18
 19. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (Documentary credit) II.4.1. Khái niệm Là phương thức trong đó một ngân hàng (ngân hàng phát hành thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) sẽ trả một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ phù hợp với những qui định của thư tín dụng. 19
 20. CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ II.4. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ Các bên tham gia phương thức này gồm có : + Người nhập khẩu: là người xin mở thư tín dụng (The applicant for credit). + Người xuất khẩu: là người hưởng lợi thư tín dụng (The beneficiary). + Ngân hàng phát hành thư tín dụng (The issuing bank/opening bank): là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu, còn gọi là ngân hàng mở thư tín dụng. + Ngân hàng thông báo (The advising bank): là đại lý của ngân hàng mở thư tín dụng ở nước người xuất khẩu . 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản