intTypePromotion=1

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết (2017)

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
101
lượt xem
10
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 6: Các phương thức thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền; phương thức ghi sổ, phương thức giao chứng từ nhận tiền (CAD); phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết (2017)

CHƯƠNG 6<br /> <br /> <br /> <br /> CÁC PHƯƠNG THỨC TTQT<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 4.1 Phương thức chuyển tiền<br /> 4.2 Phương thức ghi sổ<br /> 4.3 Phương thức giao chứng từ nhận tiền (CAD)<br /> 4.4 Phương thức nhờ thu<br /> 4.5 Phương thức tín dụng chứng từ <br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hiểu nội dung và quy trình thực hiện các<br /> phương thức TTQT.<br /> Biết cách soạn thảo và kiểm tra sai sót các<br /> loại mẫu chứng từ thông dụng như lệnh<br /> chuyển tiền, đơn xin mở L/C …<br /> Vận dụng lựa chọn phương thức TTQT phù<br /> hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của<br /> doanh nghiệp XNK.<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 3<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG 4<br /> <br /> CÁC PHƯƠNG THỨC TTQT<br /> <br /> Phương thức chuyển tiền<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4.1 Phương thức chuyển tiền<br /> Khái niệm<br /> Phương thức chuyển tiền là phương thức mà<br /> trong đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu<br /> ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất<br /> định cho một người khác (người hưởng lợi) ở<br /> một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển<br /> tiền do khách hàng yêu cầu.<br /> 2/8/2017<br /> <br /> 5<br /> <br /> Các bên tham gia<br /> <br /> Người trả<br /> tiền<br /> (Payer)<br /> hoặc<br /> người<br /> chuyển<br /> tiền<br /> 2/8/2017<br /> <br /> Người<br /> hưởng<br /> lợi<br /> (Beneficiary)<br /> <br /> Ngân hàng Ngân hàng đại<br /> chuyển tiền lý của ngân<br /> (Remitting<br /> bank)<br /> <br /> hàng chuyển<br /> tiền (Paying<br /> bank/<br /> Intermediary<br /> bank)<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các hình thức chuyển tiền<br /> <br /> Hình thức thư<br /> chuyển tiền (M/T<br /> – Mail Transfer):<br /> <br /> Hình thức điện<br /> báo (T/T –<br /> Telegraphic<br /> Transfer)<br /> <br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 7<br /> <br /> Quy trình thực hiện thanh toán<br /> bằng phương thức chuyển tiền<br /> Nhà XK<br /> Exporter<br /> <br /> (5) báo có<br /> <br /> (1) HH + bộ chứng từ<br /> <br /> Nhà NK<br /> Importer<br /> <br /> (2) lệnh chuyển tiền<br /> <br /> Ngân hàng phục<br /> vụ nhà XK<br /> (3) chuyển tiền<br /> <br /> (4) báo nợ<br /> <br /> Ngân hàng phục<br /> vụ nhà NK<br /> <br /> (3') chuyển tiền<br /> <br /> Ngân hàng đại lý<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> Quy trình thực hiện chuyển tiền trả sau<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Quy trình thực hiện thanh toán<br /> bằng phương thức chuyển tiền<br /> <br /> Nhà xuất khẩu (5)hàng hóa + bộ chứng<br /> Exporter<br /> từ<br /> (4) báo có<br /> <br /> Nhà nhập khẩu<br /> Importer<br /> <br /> (1) lệnh chuyển tiền<br /> <br /> Ngân hàng phục vụ<br /> nhà xuất khẩu<br /> <br /> (3) báo nợ<br /> <br /> Ngân hàng phục vụ<br /> nhà nhập khẩu<br /> <br /> (2) chuyển tiền<br /> <br /> (2') chuyển tiền<br /> Ngân hàng đại lý<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> Quy trình thực hiện chuyển tiền trả trước<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ưu nhược điểm của hình thức<br /> chuyển tiền<br /> Phí thấp<br /> <br /> ƯU<br /> ĐIỂM<br /> <br /> Thủ tục đơn giản<br /> <br /> Tốc độ nhanh<br /> 2/8/2017<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2