intTypePromotion=3

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 5 - Mai Thị Phượng

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
30
lượt xem
2
download

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 5 - Mai Thị Phượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 5: Tổng quan về chính sách thương mại quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận chung về chính sách thương mại quốc tế; các nguyên tắc điều chỉnh buôn bán quốc tế, các nguyên tắc điều chỉnh buôn bán quốc tế, các loại hình chính sách thương mại quốc tế, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 5 - Mai Thị Phượng

CHƯƠNG V: TỔNG QUAN<br /> VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG<br /> MẠI QuỐC TẾ<br /> <br /> N i dung chương<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lý luận chung về chính sách thương mại quốc tế<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các nguyên tắc iều chỉnh buôn bán quốc tế<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các loại hình chính sách thương mại quốc tế<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế<br /> <br /> 1. Lý luận chung về chính sách<br /> thương mại quốc tế<br /> 1.1. Khái niệm<br /> <br /> Chính sách thương m i qu c t là m t h th ng các<br /> nguyên t c, bi n pháp kinh t , hành chính và pháp lu t<br /> dùng đ th c hi n các m c tiêu đã xác đ nh trong lĩnh<br /> v c thương m i qu c t c a m t nư c trong th i kỳ<br /> nh t đ nh.<br /> <br /> 1. Lý luận chung về chính sách<br /> thương mại quốc tế<br /> 1.2. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u chính sách TMQT<br /> Giúp rút ra nh ng kinh nghi m v xây d ng và t ch c th c<br /> hi n chính sách ngo i thương c a đ t nư c m t cách có<br /> khoa h c và hi u qu nh t.<br /> N m rõ chính sách ngo i thương c a các nư c m i tìm<br /> cách xâm nh p và phát tri n th trư ng, ch n th trư ng<br /> thích h p, nâng cao hi u qu ho t đ ng ngo i thương.<br /> <br /> 1. Lý luận chung về chính sách<br /> thương mại quốc tế<br /> Giúp các nhà lãnh đ o<br /> <br /> t m vĩ mô xây d ng chính<br /> <br /> sách đ i ngo i song phương và đa phương phù h p.<br /> Đ i v i h c viên: khái quát đư c chính sách thương m i<br /> qu c t trên th gi i và c th nh ng nư c thư ng có<br /> quan h m u d ch v i nư c ta, t đó có ki n th c cơ<br /> b n đ hi u rõ hơn chính sách ngo i thương c a nhà<br /> nư c, t o đi u ki n v n d ng làm t t công tác chuyên<br /> môn trong lĩnh v c ngo i thương.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản