intTypePromotion=3

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 7 - Mai Thị Phượng

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
21
lượt xem
2
download

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 7 - Mai Thị Phượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 7: Chính sách nhập khẩu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, vai trò của nhập khẩu, nguyên tắc – chính sách nhập khẩu, công cụ quản lý điều hành nhập khẩu, định hướng sử dụng các công cụ quản lý điều hành nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 7 - Mai Thị Phượng

CHƯƠNG VII: CHÍNH<br /> SÁCH NHẬP KHẨU<br /> <br /> 30/07/2013<br /> <br /> N i dung chương<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vai trò của nhập khẩu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nguyên tắc – chính sách nhập khẩu<br /> <br /> 4<br /> <br /> Công cụ quản lý iều hành nhập khẩu<br /> <br /> 5<br /> <br /> Định hướng sử dụng các công cụ quản lý iều<br /> hành nhập khẩu<br /> <br /> 30/07/2013<br /> <br /> 1. Một số vấn ề cơ bản về cơ chế<br /> quản lý, iều hành xuất nhập khẩu<br /> Khái niệm cơ chế quản lý XNK<br /> - Cơ chế: Là sự tương tác giữa các yếu tố kết thành hệ<br /> thống mà nhờ ó hệ thống có thể hoạt ộng.<br /> - Cơ chế kinh tế: là tổng thể các yếu tố có mối liên hệ qua<br /> lại với nhau tạo thành ộng lực dẫn dắt nền kinh tế<br /> nhằm tới mục tiêu ã ịnh.<br /> <br /> 30/07/2013<br /> <br /> 1. Cơ chế quản lý, iều hành xuất nhập<br /> khẩu<br /> - Cơ chế quản lý kinh tế: Phương thức mà nhà nước tác<br /> ộng vào nền kinh tế ể ịnh hướng nền kinh tế tự<br /> vận ộng theo các mục tiêu ã ịnh.<br /> - Cơ chế quản lý XNK: Phương thức mà qua ó nhà<br /> nước tác ộng có ịnh hướng vào các ối tượng tham<br /> gia hoạt ộng XNK nhằm ảm bảo sự vận ộng của<br /> hoạt ộng XNK hướng theo các mục tiêu ã ịnh.<br /> Nội dung của cơ chế quản lý XNK<br /> 30/07/2013<br /> <br /> N i dung cơ ch qu n lý XNK<br /> <br /> Ch th đi u ch nh<br /> <br /> Đ i tư ng đi u ch nh<br /> <br /> Công c đi u ch nh<br /> <br /> 30/07/2013<br /> <br /> Cơ ch qu n lý<br /> XNK<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản