intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

126
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 trình bày về "Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hiệu quả của thị trường cạnh tranh, chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu, trợ giá và hạn ngạch sản xuất, thuế và trợ cấp, hạn ngạch và thuế nhập khẩu, hạn ngạch và thuế xuất khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Phân tích các chính sách can thiệp giá cuả chinh phủ trong thị trường cạnh tranh

CHƯƠNG 1<br /> Phân tích các chính sách can<br /> thiệp giá cuả chinh phủ trong<br /> thị trường cạnh tranh<br /> Tài liệu đọc:<br /> 1, Robert Pindyck – Chương 9<br /> 2, Gregory Mankiw – Chương 6, 8, 9<br /> 1<br /> <br /> Các chủ đề chính<br /> 1. Hiệu quả của thị trường cạnh tranh<br /> 2. Chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá<br /> tối thiểu, trợ giá và hạn ngạch sản xuất<br /> 3. Thuế và trợ cấp<br /> 4. Hạn ngạch và thuế nhập khẩu<br /> 5. Hạn ngạch và thuế xuất khẩu<br /> 2<br /> <br /> 1. Hiệu quả của thị trường cạnh tranh<br /> ù<br /> <br /> Gia<br /> <br /> Thặng dư người tiêu dùng<br /> (Consumer Surplus CS)<br /> <br /> S<br /> <br /> CS<br /> <br /> P<br /> <br /> =A<br /> <br /> PS<br /> <br /> A<br /> <br /> =B<br /> <br /> WB = A + B<br /> <br /> B<br /> <br /> welfare benefit<br /> Thặng dư nhà sản xuất<br /> (Producer Surplus PS)<br /> <br /> 0<br /> <br /> Q<br /> <br /> D<br /> Lượng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2. Chính sách kiểm soát giá của chính phủ.<br /> a) Giá tối đa / giá trần (Maximum price/ Price ceiling)<br /> b) Giá tối thiểu / giá sàn (Minimum price /Price floor)<br /> -<br /> <br /> Trợ giá<br /> Hạn ngạch sản xuất<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chính sách kiểm soát giá của chính phủ.<br /> Giá tối đa / giá trần (Maximum price/ Price ceiling)<br /> P<br /> <br /> •Mục đích : Bảo vệ lợi ích<br /> người tiêu dùng<br /> <br /> S<br /> <br /> Tổn thất vô ích<br /> <br />  Tạo nên sự thiếu hụt<br />  Cần một chế phân phối phi giá cả.<br />  Cơ sở tồn tại các tiêu cực<br />  Tổng phúc lợi xã hội giảm<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> P0<br /> <br /> ∆CS<br /> ∆PS<br /> <br /> = C-B<br /> = - C- D<br /> <br /> Pmax<br /> Thiếu hụt<br /> <br /> ∆ WL = - B - D<br /> Q1<br /> <br /> Q0<br /> <br /> D<br /> Q<br /> <br /> Q2<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2