intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 2: Kế toán tài sản cố định

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

379
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của Chương 2: Kế toán tài sản cố định nhằm giúp các bạn nắm được Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, xác định giá trị của TSCĐ, các phương pháp khấu hao TSCĐ, các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng, giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ, cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Kế toán tài sản cố định

LOGO<br /> <br /> MỤC TIÊU CHƯƠNG TSCĐ<br />  Chương 2 giúp cho người học hiểu:<br />  Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ<br />  Xác định giá trị của TSCĐ<br />  Các phương pháp khấu hao TSCĐ<br />  Các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng,<br /> giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ<br />  Cách trình bày thông tin trên báo cáo tài<br /> chính<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Company Logo<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br />  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 03, 04 và<br /> 05)<br /> <br />  Luật kế toán 03/2003/QH11<br />  Thông tư 200/2014/TT/BCT, thông tư 45/2013/TT/BTC<br />  Giáo trình Kế toán tài chính - trường đại học Ngân<br /> hàng TPHCM<br />  Giáo trình Kế toán tài chính – trường đại học Kinh tế<br /> TPHCM<br />  Báo cáo tài chính của các Doanh Nghiệp<br /> <br /> NỘI DUNG CHÍNH<br /> 1<br /> <br /> Những vấn đề chung về TSCĐ<br /> <br /> 2<br /> <br /> Kế toán tăng TSCĐ<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kế toán khấu hao TSCĐ<br /> <br /> 4<br /> <br /> Kế toán sửa chữa TSCĐ<br /> <br /> 5<br /> <br /> Kế toán giảm TSCĐ<br /> <br /> 6<br /> <br /> Trình bày thông tin trên BCTC<br /> <br /> 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ<br /> 1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN<br /> TSCĐ hữu hình (tangible fixed assets / non –<br /> current tangible assets)<br /> Là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp<br /> nắm giữ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh phù hợp<br /> với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình<br /> <br /> Ví dụ: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương<br /> tiện vận tải...<br /> (VAS 03)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2