intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 8: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:109

0
134
lượt xem
14
download

Bài giảng Chương 8: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 8: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm giới thiệu tới người học các định hướng thiết kế hướng đến người dùng, phương pháp làm việc với người dùng, làm việc với khách hàng, thiết kế hướng đến người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 8: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm

 1. & VC BB CHƯƠNG 8 THIẾT KẾ  Lấy người dùng làm trung tâm 1
 2. & VC BB Nội dung 1 Định hướng thiết kế hướng đến người dùng 2 Phương pháp làm việc với người dùng 3 Làm việc với khách hàng 4 Thiết kế hướng đến người dùng 2 NMLT ­ Mảng hai chiều
 3. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB v Những vấn đề chung v Xem xét v Bảy nguyên tắc v Quy trình v Làm việc với người dùng 3
 4. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Những vấn đề chung v Thiết kế theo ngữ cảnh công việc v Xem người sử dụng như là một thành viên của  nhóm thiết kế v Người sử dụng cộng tác tích cực trong qui trình thiết  kế v Người sử dụng tham gia vào nhóm thiết kế và có  thể đóng góp tích cực ở mọi giai đoạn của qui trình  thiết kế v Dùng phương pháp lặp 4
 5. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Xem xét v Khả năng sử dụng v Sử dụng hướng dẫn v Dùng ngôn ngữ v Thiết kế trực quan 5
 6. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Khả năng sử dụng v Cải thiện khả năng sử dụng của sản phẩm v Cho phép thử nghiệm để quan sát và ghi lại các  hành động của người tham gia v Cho phép thử nghiệm phân tích dữ liệu v Thực hiện § Quay phim § Phỏng vấn § Bảng câu hỏi 6
 7. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Sử dụng hướng dẫn v Tầm nhìn v Tra cứu danh mục v Vấn đề Lỗi v Dễ dùng, rõ ràng 7
 8. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Dùng ngôn ngữ v Để rõ ràng cần sử dụng v Câu ngắn v Từ phổ thống thay cho từ kỹ thuật v Hoạt động bằng giọng nói v động từ v Cấu trúc câu đơn giản v Cẩn thận với sự mơ hồ trong các hình thức v Hài hước v Phép ẩn dụ v Các biểu tượng v Thành ngữ 8
 9. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Thiết kế trực quan v Sử dụng lưới v Đơn giản và gọn gàng v Sử dụng đồ họa v Minh họa/ Thông báo v Tăng sự hài lòng của người sử dụng v Có dung lượng nhỏ v Nổi bật các yếu tố quan trọng nhất v Xử dụng văn bản như là một yếu tố đồ họa v Dè dặt với màu sắc v Nhóm các yếu tố với nhau 9
 10. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Bảy nguyên tắc v 1. Sử dụng kiến thức trong đầu và trên thế giới v 2. Đơn giản cấu trúc nhiệm vụ v 3. Làm cho mọi điều dễ nhìn thấy v 4. Nhận quyền ánh xạ v 5. Khai thác sức mạnh của những khó khăn (tự  nhiên và nhân tạo) v 6. Thiết kế cho lỗi v 7. Tiêu chuẩn 10
 11. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Bảy nguyên tắc v 1. Sử dụng kiến thức trong đầu và trên thế giới v 2. Đơn giản cấu trúc nhiệm vụ v 3. Làm cho mọi điều dễ nhìn thấy v 4. Nhận quyền ánh xạ v 5. Khai thác sức mạnh của những khó khăn (tự  nhiên và nhân tạo) v 6. Thiết kế cho lỗi v 7. Tiêu chuẩn 11
 12. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Qui trình v Tiêu chuẩn ISO 13407 v Con người là trung tâm của quy trình thiết kế v Xác định một quá trình chung mà bao gồm cả con  người như một trung tâm hoạt động trong suốt chu  kỳ thiết kế v Bốn hoạt động hình thức v Các ngữ cảnh sử dụng v Các yêu cầu v Các giải pháp v Thẩm định 12
 13. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Hiểu nhu cầu người dùng v Câu lưu tâm người ta tốt hay xấu ở những điểm nào v Quan tâm nhưng gì có thể giúp người ta theo cách  thức mà họ hiện đang làm việc v Suy nghĩ qua những gì có thể cung cấp chất luợng  cho trải nghiệm của người dùng v Lắng nghe những gì người dùng muốn và đưa  chúng vào thiết kế v Thử và kiểm tra việc sử dụng theo phương pháp  của người sử dụng 13
 14. & VC Định hướng thiết kế hướng đến người dùng BB Làm việc với người dùng v Suy nghĩ cẩn thận về người sử dụng là ai v Lắng nghe người dùng thảo luận về các giải pháp  thay thế v Không phải tất cả các giải pháp thiết kế được đánh  giá bởi người sử dụng đều tốt cả 14
 15. VC 2& Phân tích thiết kế UI ở mức rất cao BB Vòng đời kỹ nghệ giao diện người sử dụng. q Nhận biết ai là người sử dụng. q Đo lường tính sử dụng được. q Thiết kế tương tác hướng mục tiêu. q Thiết kế lặp, bao gồm: làm bản mẫu và đánh giá tính sử dụng được. q Nghiên cứu tính phản hồi 15 15
 16. VC 2& Phân tích thiết kế UI ở mức rất cao BB Nhận biết người sử dụng (Know the User) ü Quan sát, phỏng vấn số đông, hình thành lý lịch người dùng(user profile). ü Nhận biết các mục tiêu, quan điểm, thái độ của user đối với phần mềm v Họ có kỹ năng gì và mức độ tới đâu? v Họ sử dụng hệ thống như thế nào? ü Hình thành các kịch bản người sử dụng điển hình. § Phân lớp người sử dụng theo kinh nghiệm, trình độ học vấn, tuổi tác,… 16 16
 17. VC 2& Phân tích thiết kế UI ở mức rất cao BB Đo tính sử dụng được (Benchmarking) ü Phân tích các sản phẩm hay phân tích các giao diện cạnh tranh theo khám phá (heuristic:khả năng tích lũy tri thức) và kinh nghiệm. ü Mục tiêu là xác định mức độ tính sử dụng được so với các hệ thống khác ü Thiết lập mức độ tính sử dụng được đối với giao diện đang thiết kế Vd: Hệ thống hiện tại sinh 4.5 lỗi/giờ->Mục tiêu của hệ thống mới sẽ là 3 lỗi/giờ hoặc trên website người mới sử dụng mất 8 phút 21 giây mới đặt được vé, mục tiêu của website mới là 6 phút cho công việc này 17 17
 18. VC 2& Phân tích thiết kế UI ở mức rất cao BB Thiết kế tương tác hướng mục tiêu (Goal-Oriented Iteraction Design) ü ID đưa ra sự ghép nối giữa mã trình hệ thống và người sử dụng. UI có trách nhiệm thực hiện việc trao đổi thông điệp giữa chúng ü ID đề cập đến thiết kế chức năng, hành vi và thiết kế trình diễn cuối cùng. ü GOID là thiết kế phần mềm trên cơ sở hiểu các mục tiêu của con người. 18 18
 19. VC 2& Phân tích thiết kế UI ở mức rất cao BB Thiết kế tương tác hướng mục tiêu (Goal-Oriented Iteraction Design) ü Mục tiêu (goal) là cái đích, là trạng thái mà người sử dụng muốn đạt tới. ü Nhiệm vụ (task) là con đường cụ thể để đạt tới mục tiêu(cách thức), là con đường mà người sử dụng muốn thực hiện. § Ví dụ :Goal :cần có gì để ăn, Task: đến tiệm, hoặc gọi dịch vụ cơm hộp hoặc ra siêu thị mua về nấu, … Có nhiều cách để đạt mục tiêu § Nhiệm vụ thì thay đổi, mục tiêu thì không 19 19
 20. VC 2& Phân tích thiết kế UI ở mức rất cao BB Thiết kế lặp (Iteractive Design) ü Thiết kế, kiểm thử, tái thiết kế: xây dựng, đánh giá bản mẫu. Làm bản mẫu sẽ sớm phát hiện những thiếu sót của tính sử dụng được. ü Thực hiện vòng lặp sau cho đến khi hết thời gian hay hết kinh phí : Ø Phát hiện các vấn đề liên quan đến tính sử dụng được. Ø Thực hiện sửa chữa các lỗi, hình thành các giao diện mới. Ø Thu thập và lưu trữ các lý do thay đổi thiết kế Ø Cuối cùng là đánh giá phiên bản giao diện mới 20 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2