intTypePromotion=1

Bài giảng - Chương IV - ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ: Le Phuong Phuongngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
371
lượt xem
65
download

Bài giảng - Chương IV - ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRONG ĐỜI SỐNG VC VÀ TINH THẦN ND. ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC TỚI ĐỜI SỐNG KT,CT,XH. ĐÃ GIẢI TỎA ĐƯỢC NHỮNG BỨC XÚC CỦA NHỮNG NĂM THÁNG TRƯỚC ĐÓ, KHÔI PHỤC NIỀM TIN VÀ SỰ PHẤN KHỞI TRONG XH. THẮNG LỢI CỦA K/C CHỐNG MỸ = THẮNG LỢI CỦA CHÍNH SÁCH VH. CON NGƯỜI SỐNG VỚI NHAU CÓ TÌNH CÓ NGHĨA, ĐOÀN KẾT YÊU THƯƠNG NHAU.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng - Chương IV - ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 1. CHƯƠNG IV MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TỔNG QUÁT GIAI ĐOẠN (1954-1985) - MÔ HÌNH KT KHHTT    
 2. 6. Xây dựng  1. Nắm vững nền sản xuất  chuyên chính lớn XHCN... vô sản 5. Xây   ĐƯỜNG LỐI CHUNG  dựng chế  CỦA GIAI ĐOẠN 54 – 85  độ làm chủ  LÀ MÔ HÌNH KT  tập thể. KHHTTQLBC. ĐH  III, IV XÁC ĐỊNH: 4. Đẩy mạnh  phát triển  2. Phát huy  CNH XHCN – quyền làm  3. Tiến hành đồng  chủ tập thể  Trọng tâm thời 3 cuộc CM:  của NDLĐ PTCN nặng QHSX, KHKT,  TTVH
 3. KẾT QUẢ
 4. ĐH VI  (1986) VỚI  1. SAI LẦM  THÁI ĐỘ: “NHÌN  2. SAI LẦM  TRONG BỐ  THẲNG VÀO SỰ  VỀ CÁC  TRÍ CƠ CẤU  THẬT, ĐGIÁ  THÀNH  KINH TẾ ĐÚNG SỰ THẬT,  PHẦN KT NÓI RÕ SỰ  THẬT” ĐàPHÂN  TÍCH NHỮNG SAI  LẦM NHƯ SAU: 3. SAI LẦM  TRONG CƠ  CHẾ QUẢN LÝ  KINH TẾ
 5. 1. BỐ TRÍ CƠ CẤU SX& ĐTƯ­>  BỐ TRÍ  NÓNG VỘI,  HAM LÀM NHANH, LÀM  LỚN=>XA RỜI THỰC TỂ CƠ CẤU  KINH TẾ 2. KHÔNG KẾT HỢP CHẶT CHẼ CN VỚI NN 3. CHƯA SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ 5. KHÔNG  KHẢ NĂNG MỞ RỘNG KINH TẾ ĐỐI TẬP TRUNG  NGOẠI GQ VẤN ĐỀ  LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM,  4. ĐỀ RA CHỈ TIÊU, K/H QUÁ CAO  HÀNG  TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ  T/DÙNG VÀ  P/TRIỂN SX: THIÊN VỀ PT CN NẶNG VÀ  HÀNG  NHỮNG CÔNG TRÌNH CÓ QUY MÔ LỚN X/KHẨU
 6. ĐẠI V (81­85) CHỦ  ĐẠ TRƯƠNG 1. NN CHƯA ĐƯỢC COI  ►SẮP XẾP LẠI SX. LÀ MẶT TRẬN HÀNG  ►BỐ TRÍ LẠI XD  ĐẦU. CBẢN=>NÂNG  2. CNSX HÀNG TIÊU  CAO HIỆU QUẢ  KẾT  DÙNG, TIỂU CN, THỦ CN  ĐTƯ=>ỔN ĐỊNH  QU VẪN BỊ COI NHẸ KT­XH Ả 3. CNNẶNG KH PHỤC VỤ  KỊP CHO NN VÀ CN NHẸ 5. TRONG XDCBẢN CHƯA  4. KH SẮP XẾP LẠI CƠ  ĐIỀU CHỈNH HỢP LÝ CHƯA  KIÊN QUYẾT TRÌ HOÃN  SỞ SX ĐỂ KHẮC PHỤC  NHỮNG CÔNG TRÌNH CHƯA  SỰ CHỒNG CHÉO, BẤT  CẦN THIẾT VÀ KÉM HIỆU QUẢ HỢP LÝ
 7. VỀ CNH  (1960­ 1. CNH THEO MÔ HÌNH KHÉP KÍN, HƯỚNG 1985) NỘI, THIÊN VỀ PT CN NẶNG 3. NÓNG VỘI, GIẢN  2. PHÂN BỔ NGUỒN LỰC ĐƠN, CHỦ QUAN  CNH -> THEO CƠ CHẾ DUY Ý CHÍ, HAM  LÀM NHANH, LÀM  TTQL, BC, KHÔNG TÔN LỚN => K TÍNH  TRỌNG QL CỦA TT ĐẾN HIỆU QUẢ  KT­XH
 8. TLTK SỐ 7: NHÌN LẠI CHĂNG ĐƯỜNG 20  TLTK S NĂM (1955­1975) TẬP TRUNG CAO ĐỘ VÀO TAY NN,  ĐẶC BIỆT ƯU TIÊN  CHO PT CÔNG  NHƯỢC  NGHIỆP NẶNG ĐIỂM CỦA  MÔ HÌNH  CNH XHCN  (1955­1975) XN ­>  BẠN ĐỒNG  KHÔNG  XN THỤ ĐỘNG, K  HÀNH CƠ  CHỦ SỞ  CÓ K/N PHẢN/Ư  CHẾ QLTT  HỮU ­>  LINH  HOẠT­>  LÀ TÍNH  KHÔNG  HOẠCH TOÁN KD  BAO  LÀ CHỦ  MANG TÍNH HÌNH  CẤP,HÀNH  THỂ  THỊ  THỨC CHÍNH VÀ  TRƯỜNG QUAN LIÊU
 9. 1. NÓNG VỘI BIẾN KTTN VỀ CÁC TRONG VIỆC THÀNH QD THÀNH XOA BỎ CÁC TH/P KT PHI PHẦN XHCN KINH TẾ K CHÚ Ý ĐẾN KT TIỂU SX HÀNG HÓA 2. Tổ chức 3. Về ND cải tạo những HTX có => nhấn mạnh quy mô lớn K thay đổi QHSHữu tính đến trình độ -> K coi trong tổ kỹ thuật, Q/lý và chức Q/lý và phân năng lực CB yếu phối. kém
 10. Trong nhận thức cũng nh như hành động: nh 1. Chưa 2. Chưa nắm vững thừa nhận và vận dụng đúng cơ cấu QLvề sự phù hợp KT nhiều giữa QHSX và trình thành phần độ của LLSX
 11. Q/LÝ KT = ML (CT VÀ K/H). 1. CƠ CHẾ QL SAI LẦM TẬP TRUNG CƠ QUAN QLBC Q/LÝCAN THIỆP TRONG QUÁ SÂU VÀO S/X, KD CỦA ĐƠN VỊ CƠ CHẾ QUẢN LÝ 2. KHÔNG CHÚ Ý ĐẾN KẾT QUẢ QUAN HỆ LÀ: Kìm hãm HÀNG - TIỀN SX -> giảm NS, chất 4. TƯ DUY lượng -> gấy 3. BỘ MÁY QLÝ KT MANG rối loạn CỒNG KỀNH, NẶNG TÍNH trong PP và CÁN BỘ Q/LÝ CHỦ QUAN, QUAN LIÊU, lưu thông DUY Ý CHÍ. CỬU QUYỀN
 12. NGUYÊN NHÂN CHÍNH CỦA KHỦNG HOẢNG 1. CHỦ 2. ÁP 3. CNH QUAN, DỤNG MÔ THEO LỐI NÓNG VỘI GIẢN ĐƠN, HÌNH XÂY TRÊN CON DỰNG TẬP ĐƯỜNG CNXH BAO TRUNG TIẾN LÊN CẤP VÀO CN CNXH NẶNG
 13. KẾT QUẢ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ­ CHÍNH  TRỊ ­  XàHỘI SÂU SẮC ĐÂY LÀ SỰ KHỦNG HOẢNG  CỦA MÔ HÌNH CNH XHCN  VÀ CƠ CHẾ KHHTT
 14. CHÍNH SÁCH CỦA  ĐẢNG VÀ NN ĐỐI VỚI  ) KTTT VÀ KTTN     (1956­1958)
 15. GIAI ĐOẠN  56­58 GIAI  ­ GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ KHÁ CỞI MỞ  TRONG ĐỜI SỐNG VC VÀ TINH  THẦN ND. ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC  TỚI ĐỜI SỐNG KT,CT,XH. ­ ĐàGIẢI TỎA ĐƯỢC NHỮNG BỨC  XÚC CỦA NHỮNG NĂM THÁNG  TRƯỚC ĐÓ, KHÔI PHỤC NIỀM TIN VÀ  SỰ PHẤN KHỞI TRONG XH
 16. KT, CHÍNH TRỊ, XH KT, CH ­ CÁC THÀNH PHẦN  CHỦ TRƯƠNG KT CÙNG NHAU PT HỘI NGHỊ  KẾT QUẢ NHƯNG ĐẾN 11(12/56) MỘT SỐ NĂM  HNTW 14(12/58) VÀ 16 (4/59)  TRƯỚC MẮT CHƯA  XÓA BỎ NHANH CTNGHIỆP  XÓA BỎ KTTN VÀ  TƯ BẢN TƯ DOANH VÀ TT TỰ  DO KTTT ĐH VI CHỦ TRƯƠNG: SỬA SAI,  ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VĐỀ KT  BUNG RA VÀ PHÁT TRIỂN => VĐỀ CHÍNH TRỊ=>XDKT DÂN  CHỦ ND
 17. KT, CHÍNH TRỊ, XH KT, CH CN, TIỂU, THỦ CN=>  CHỦ TRƯƠNG PHỤC HỒI NHANH  CHÓNG HỘI NGHỊ 11(II) KẾT QUẢ ĐẨY MẠNH PHÁT  TRIỂN CN, TIÊU  HÀNG TIÊU DÙNG CHO  THỦ CN ND ĐƯỢC ĐẢM BẢO  TƯƠNG ĐỐI ĐẦY ĐỦ
 18. KT, CHÍNH TRỊ, XH KT, CH MẠNG LƯỚI THƯƠNG  CHỦ TRƯƠNG NGHIỆP KHÁ PT HỘI NGHỊ 11(II) KẾT QUẢ ­ TNGHIỆP TƯ NHÂN ĐÓNG  SỬ DỤNG ĐÚNG MỨC K/ MỘT VAI TRÒ ĐÁNG KỂ  NĂNG CỦA TN TƯ NHÂN  TRONG ĐỜI SỐNG XH  TRONG: ĐẨY MẠNH  ­  MẬU DỊCH QD ĐàTĂNG  LƯU THÔNG HH,  BUÔN  CƯỜNG NGUỒN HÀNG =>  BÁN VỚI MNAM VÀ  ĐÓNG VAI TRÒ LỚN TRONG  NƯỚC NGOÀI VIỆC CUNG CẤP HÀNG HÓA  CHO ND
 19. KT, CHÍNH TRỊ, XH KT, CH LẦN ĐẦU TIÊN NN CÓ 1  CHỦ TRƯƠNG K/GIAN PT HỘI NGHỊ 11(II) KẾT QUẢ NN ĐẠT ĐƯỢC TỐC ĐỘ  ­KHÔI PHỤC VÀ  TĂNG TRƯỞNG CHƯA TỪNG  PHÁT TRIỂN SẢN  THẤY, LIÊN TỤC ĐƯỢC  MÙA=> XUẤT HIỆN TÌNH  XUẤT NN­COI ĐÓ  TRẠNG THỪA THÓC LÀ MẶT TRẬN  HÀNG ĐẦU. LƯƠNG THỰC K PHẢI NK => XK TỚI  HÀNG CHỤC VẠN TẤN
 20. KT, CHÍNH TRỊ, XH KT, CH GIAO THÔNG VẬN TẢI  CHỦ TRƯƠNG ĐƯỢC PHỤC HỒI HỘI NGHỊ 11(II) KẾT QUẢ ĐàBÌNH THƯỜNG  HÓA VIỆC ĐI LẠI => CẢI  CHƯA XÓA BỎ  KT  THIỆN RẤT LỚN NHIỀU THÀNH  PHẦN VÀ TT TỰ DO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2